InloggenBookmarks Woordenboek
UitloggenInstellingenForum-hulp!
Warboel
Mix van alle berichten uit alle rubrieken (forum oude stijl)
 
40 berichten
Pagina 1½ van 3
Je leest nu alle berichten van "Pieter Pelser"
Volg datum > Datum: zondag 23 oktober 2005, 20:1123-10-05 20:11 Nr:35793
Volg auteur > Van: Pieter Pelser Opwaarderen Re:35787
Volg onderwerp > Onderwerp: Re: Jakobskruiskruid Structuur
Pieter Pelser
Homepage
Leiden
Nederland

Jarig op 12-1

40 berichten
sinds 23-10-2005
Wil schreef op zondag 23 oktober 2005, 19:47:

> Iedereen die paarden/pony's heeft op eigen weilanden zou in
> voldoende mate geschoold moeten zijn om een goed en verantwoord
> weide-beheer toe te kunnen passen. In een paardenweiland hoort
> geen der kruiskruiden thuis.
> Net zomin als St. Janskruid en b.v. (naast een aardappelveld)
> nachtschade's....
> Zodra ik dit ergens zie staan, zal ik het verwijderen.
> Wil

Wil. Vind jij het makkelijk om (jonge) JKK planten te herkennen? Kan je ook de andere kruiskruiden herkennen? In hoeverre bestaat bij jou de behoefte om daar meer informatie over te krijgen? Dit geldt natuurlijk ook voor andere lezers....
Volg datum > Datum: zondag 23 oktober 2005, 20:1723-10-05 20:17 Nr:35795
Volg auteur > Van: Pieter Pelser Opwaarderen Re:35788
Volg onderwerp > Onderwerp: Re: Jakobskruiskruid Structuur
Pieter Pelser
Homepage
Leiden
Nederland

Jarig op 12-1

40 berichten
sinds 23-10-2005
Beste Martien,

Begrijp ik het goed dat jij vindt dat het geven van verkeerde voeding aan paarden een groter gezondheidsrisico is dan de kans op vergiftiging door JKK?

Martien van Schubert schreef op zondag 23 oktober 2005, 19:56:
Volg datum > Datum: zondag 23 oktober 2005, 20:5923-10-05 20:59 Nr:35799
Volg auteur > Van: Pieter Pelser Opwaarderen Re:35791
Volg onderwerp > Onderwerp: Re: Jakobskruiskruid Structuur
Pieter Pelser
Homepage
Leiden
Nederland

Jarig op 12-1

40 berichten
sinds 23-10-2005
Beste Martien,

Fijn dat je jouw contacten aan wilt wenden voor het JKK probleem. Zoals ik schreef, ben ik erg geinteresseerd in de feiten, mythes, en kennislacunes m.b.t. JKK en andere kruiskruiden. Ik ervaar dat het voor veel paardenliefhebbers onduidelijk is dat er een probleem is en dat als deze mensen er al van op de hoogte zijn, ze vaak verkeerd voorgelicht worden. Ik heb zelf geen bijzondere band met paarden. Ik ben bioloog en geinteresseerd in kruiskruiden. Ik weet echter dat de politiek alleen te overtuigen is om maatregelen te nemen als er harde feiten op tafel gebracht worden. Door mythes of eenzijdige informatievoorziening wordt zo heengeprikt met het risico dat het JKK probleem als onzin afgedaan wordt. Omdat ik denk dat elk dood paard er 1 teveel is en er door het aanpassen van de regelgeving op een eenvoudige manier veel verbeterd kan worden is het naar mijn mening belangrijk om de feiten boven water te krijgen en de mythes te ontkrachten. Dat kan door een wetenschappelijke benadering te kiezen. Op deze manier, in samenwerking met de mensen van www.kruiskruidforum.nl, probeer ik door de bomen het bos te zien. Er zijn al een paar populaire stellingen die we met behulp van wetenschappelijke studies kunnen ontkrachten:

1) Het gevaar van pyrrolizidine alkaloide (PA) vergiftiging door de huid is veel minder dan gesuggereerd wordt. Brauchli et al. (1982) laten zien dat de opname door de huid bij ratten minimaal is en dat bovendien die PAs niet of nauwelijks omgezet worden in de vrije alkaloiden die giftig zijn.
2) Het aantal van 6500 dode paarden in 2002 in Engeland is een onrealistische schatting omdat de gegevens van een enquete voor dierenartsen waarop nauwelijks gereageerd werd onterrecht geextrapoleerd werden.
3) JKK geen goede zaadverspreider is. Hoewel de zaden door de wind verspreid worden landt het merendeel slechts enkele meters van de plant (Poole & Cairns, 1940).

Maar ook wordt het duidelijk dat het verspreidingsgebied van JKK in Nederland inderdaad uitgebreid is in de afgelopen tientallen jaren (gegevens van Stichting Floron en Wil Tamis, Nationaal Herbarium Nederland, Centrum voor Millieuwetenschappen, Leiden). Daarnaast is het ook zo dat andere kruiskruiden net zo giftig zijn als JKK. Alle in Nederland voorkomende soorten bevatten senecionine-achtige PAs.

Ik zal per email contact met je opnemen om je de relevante wetenschappelijke studies te sturen.

Bedankt!

Martien van Schubert schreef op zondag 23 oktober 2005, 20:05:
Volg datum > Datum: zondag 23 oktober 2005, 21:0223-10-05 21:02 Nr:35800
Volg auteur > Van: Pieter Pelser Opwaarderen Re:35796
Volg onderwerp > Onderwerp: Re: Jakobskruiskruid Structuur
Pieter Pelser
Homepage
Leiden
Nederland

Jarig op 12-1

40 berichten
sinds 23-10-2005
Ik ben het helemaal met je eens hoor! Ik denk dat de strategie die je hier voorstelt een hele goede is om allerlei problemen te verkomen.

Martien van Schubert schreef op zondag 23 oktober 2005, 20:33:
Volg datum > Datum: zondag 23 oktober 2005, 22:3523-10-05 22:35 Nr:35815
Volg auteur > Van: Pieter Pelser Opwaarderen Re:35810
Volg onderwerp > Onderwerp: Re: Jakobskruiskruid Structuur
Pieter Pelser
Homepage
Leiden
Nederland

Jarig op 12-1

40 berichten
sinds 23-10-2005
Beste Wil,

Bedankt voor je uitgebreide antwoord. Het is te prijzen dat je geen herbiciden gebruikt. Ik heb gelezen dat dit trouwens voor JKK niet werkt omdat de meeste herbiciden juist de concurrenten van JKK uit de weg ruimen en JKK dus een grotere kans geven. Ik ben het helemaal met je eens dat het niet reeel is om te proberen om deze plantensoort uit te roeien. Mijn stelling is zelfs dat hoe meer je dat probeert, des te meer je de verspreiding van JKK in de hand werkt. Het is nu eenmaal een pioniersoort die zich prima op zijn gemak voelt in verstoorde omgevingen en uit zichzelf verdwijnt als er een climax vegetatie ontstaat. Voorlichting is inderdaad het belangrijkste, vind ik. Voorlichting aan de burger, zodat deze op de hoogte is van de gevaren en de planten kan herkennen. Voorlichting aan de overheid, zodat zij maatregelen kan treffen om de onnatuurlijke verspreiding van JKK d.m.v. zaadmengsels tegen te gaan en er voor kan zorgen dat hooi bestemd voor de verkoop geen JKK meer mag bevatten. Gelukkig toont wetenschappelijk onderzoek aan dat het gevaar voor de volksgezondheid van mensen veel minder is dan vaak gedacht wordt. Natuurlijk moet je het niet in je eten hebben, maar dat is in onze moderne maatschappij ook niet zo waarschijnlijk. Opname door de huid van de giftige pyrrolizidine alkaloiden (PAs) blijkt uit onderzoek aan ratten (Brauchli et al. 1982) niet erg effectief te zijn en is, gezien de opzet van het experiment, zelfs niet waarschijnlijk als de planten aangeraakt worden door mensen als ze de plant uit de grond trekken of de bloemen er van plukken. Bovendien zijn de PAs pas giftig als ze in de darmen omgezet worden in vrije alkaloiden. Dit gebeurt niet of nauwelijks bij opname door de huid (Brauchli et al. 1982).

Wil schreef op zondag 23 oktober 2005, 22:06:
Volg datum > Datum: zondag 23 oktober 2005, 22:4623-10-05 22:46 Nr:35818
Volg auteur > Van: Pieter Pelser Opwaarderen Re:35813
Volg onderwerp > Onderwerp: Re: Jakobskruiskruid Structuur
Pieter Pelser
Homepage
Leiden
Nederland

Jarig op 12-1

40 berichten
sinds 23-10-2005
Beste Wil,

Je observatie dat planten in het spoor van de westenwind staan zal zeker kloppen. Dat je op 10 cm afstand van een plant een zaailing vindt is ook logisch. Het feit dat je vaak groepjes van JKK aantreft is een ander logisch gevolg van een beperkte verspreidingscapaciteit. Maar als je planten op 50 meter afstand vindt. Hoe weet je dan dat deze afkomstig zijn van de populatie waarvan je denkt dat ze komen? Ze kunnen daar ook gekomen zijn door het verstoren van de plaatselijke zaadbank. Natuurlijk kan het best dat zaden zich over een grote afstand kunnen verspreiden. Dat spreekt het onderzoek van Poole & Cairns (1940) ook niet tegen. Feit is dat het merendeel van de zaden dicht bij de moederplant terecht komt. Tussen de 120.000 en 327.000 zaden werden er binnen een populatie opgevangen. En zelfs met windje mee werden er maar 23 zaden opgevangen op zo'n 40 meter afstand van de populatie.

Wil schreef op zondag 23 oktober 2005, 22:25:
Volg datum > Datum: maandag 24 oktober 2005, 8:1724-10-05 08:17 Nr:35840
Volg auteur > Van: Pieter Pelser Opwaarderen Re:35824
Volg onderwerp > Onderwerp: Re: Jakobskruiskruid Structuur
Pieter Pelser
Homepage
Leiden
Nederland

Jarig op 12-1

40 berichten
sinds 23-10-2005
Nick Altena schreef op zondag 23 oktober 2005, 23:04:
>
> Pieter,
> Kan je me uitleggen hoe een zaadbank onder de grond zou moeten
> ontstaan als je nog nooit geen JKK in een straal van 50 meter
> hebt gehad?
>
> Nick

Omdat ik de plek niet gezien heb kan ik daar in dit specifieke geval natuurlijk niets over zeggen. Als er ineens veel JKK planten op een plek staan terwijl er de vorige jaren niets te zien was, dan is het aan de oppervlakte komen van zaden de meest waarschijnlijke verklaring. Die zaden kunnen al best tientallen jaren in de grond gezeten hebben.
Volg datum > Datum: maandag 24 oktober 2005, 8:3424-10-05 08:34 Nr:35841
Volg auteur > Van: Pieter Pelser Opwaarderen Re:35825
Volg onderwerp > Onderwerp: Re: Jakobskruiskruid Structuur
Pieter Pelser
Homepage
Leiden
Nederland

Jarig op 12-1

40 berichten
sinds 23-10-2005
Wil schreef op zondag 23 oktober 2005, 23:04:
>
> Interessante informatie. De meeste zaailingen komen inderdaad
> vlak bij de moederplant op. De afstand van 50 meter: mijn

> oude boeren al dat dit een zwaar giftige plant was...
>
> Groet,
> Wil.

Ik vind het helemaal niet vreemd dat je JKK juist ziet opduiken langs wegen en op paden. Dit is precies het habitat waarop de plant aangepast is. Naast verspreiding door wind (anemochorie) worden zaden ook op andere manieren verspreid. Zaden kunnen in de vacht van een hond blijven zitten en zo meegevoerd worden, ze blijven als ze nat zijn aan je kleren plakken, kunnen tussen de veren van een vogel terecht komen en ga zo maar door. Bij deze manier van verspreiding (zoochorie) is het waarschijnlijk dat de zaden uiteindelijk op een plek terecht komen die door dieren (inclusief mensen) bezocht wordt.
Het is belangrijk om je te realiseren dat kansprocessen een belangrijke rol spelen bij het uitbreiden van een verspreidingsgebied van een soort. Zelfs als van de 100.000 zaden die een JKK plant kan produceren er 99.999 binnen een straal van 10 meter van de moederplant terecht komen, en eentje in een hogere luchtlaag door de wind meegevoerd wordt of in de kleding blijft plakken van iemand die de volgende dag het vliegtuig pakt naar Australie, en als dat zaadje uiteindelijk op de grond terecht komt, ontkiemt en een volwassen plant vormt en zich voort kan planten, dan kan dat al genoeg zijn voor een uitbreiding van zijn areaal.
Volg datum > Datum: maandag 24 oktober 2005, 8:4824-10-05 08:48 Nr:35842
Volg auteur > Van: Pieter Pelser Opwaarderen Re:35837
Volg onderwerp > Onderwerp: Re: Jakobskruiskruid Structuur
Pieter Pelser
Homepage
Leiden
Nederland

Jarig op 12-1

40 berichten
sinds 23-10-2005
e m kraak schreef op maandag 24 oktober 2005, 3:08:
>
> Dat er (wellicht exponentiële) afname van zaadverspreiding is
> naarmate de afstand van de moederplant groter wordt zal

> Die kunnen alle totaal verschillend zijn van onze
> omstandigheden, en mogen daarom niet geëxtrapoleerd worden.
>
> Groeten, Egon

Het doel van de studie van Poole & Cairns was niet om een een 'veiligheids zone' te bepalen voor JKK. Er werd slechts gekeken naar de statistische aspecten van de verdeling van zaden over een bepaald traject door windverspreiding. Als zodanig moet deze studie ook geinterpreteerd worden. In dit licht zijn windsnelheden etc. niet relvant. De conclusie blijft overeind staan dat het merendeel van de zaden niet ver terecht komt van de moeder plant. Ook Sheldon & Burrows (1973) komen tot deze conclusie. In hun onderzoek betrokken zij naast JKK ook andere leden van de Composietenfamilie. Op deze manier laten Sheldon & Burrows zien dat JKK op het gebied van verspreidingscapaciteit maar middelmatig scoort in vergelijking tot andere planten met dezelfde soort vruchten (eenzadige vrucht met pappus). Deze studies laten naar mijn mening duidelijk zien dat de stelling dat JKK een extreem goede verspreider is niet juist is. Zeker niet als de plant vergeleken wordt met planten met een vergelijkbare manier van verspreiding.
Volg datum > Datum: maandag 24 oktober 2005, 8:5324-10-05 08:53 Nr:35844
Volg auteur > Van: Pieter Pelser Opwaarderen Re:35843
Volg onderwerp > Onderwerp: Re: Jakobskruiskruid Structuur
Pieter Pelser
Homepage
Leiden
Nederland

Jarig op 12-1

40 berichten
sinds 23-10-2005
Piet schreef op maandag 24 oktober 2005, 8:49:
>
> Ik weet het niet, maar ik heb, gezien de enorme
> uitbreiding, hier toch twijfels bij. Ik denk dat Egon

> Het zal naar mijn mening wel degelijk van het terrein en de
> kracht van de wind afhangen hoever zo'n zaadje weg
> vliegt.. Een storm draagt dat kilometers, ben ik bang.
> Piet

Als er op een dijk eerst maar een paar planten staan en nu ineens heel veel, dan is het naar mijn mening het meest waarschijnlijk dat die nieuwe planten OF uit een zaadbank komen (moet er wel verstoring van de grond opgetreden zijn OF dochter planten van de eerder verschenen planten zijn. Maar natuurlijk is verspreiding door de wind niet uit te sluiten (zie ook mijn eerdere reactie op het commentaar van Egon)
Je leest nu alle berichten van "Pieter Pelser"
Warboel
Mix van alle berichten uit alle rubrieken (forum oude stijl)
 
40 berichten
Pagina 1½ van 3
 InloggenBookmarks Woordenboek
UitloggenInstellingenForum-hulp!

Deelnemers online: 0 verborgen deelnemers.
contact