Inloggen

Enquête Vul de NB-enquête in

Deze enquête is bedoeld om informatie te verzamelen over Natuurlijk Bekappen. De informatie is strict anoniem en wordt uitsluitend op statistische wijze gebruikt. Deze statistieken, die direct automatisch worden verwerkt, laten de bezoekers van deze website zien wat de ervaringen van anderen zijn op het gebied van Natuurlijk Bekappen. Zo leren we met zijn allen van elkaars ervaringen.

Zie ook de toelichting op de enquête.

LET OP! Ben je alleen maar nieuwsgierig naar de uitslagen? Klik ook dan op de toelichting want hier staan alle vragen en antwoorden in verwerkt!

Huidige leefomtandigheden

1. Voor welke activiteit wordt je paard het meest gebruikt?

Kies hier voor datgene dat het meest typerend is voor jouw situatie.

2. Hoeveel beweging krijgt het paard per dag?

Met beweging bedoelen we rijden/mennen/grondwerk of bewegingsvrijheid op een oppervlak dat minstens 40 meter lang is (inclusief schuilstal). Ga uit van het gemiddelde genomen over een jaar.

Huidige bekapping

3. Op wat voor manier is je paard op dit moment bekapt/beslagen?

Kies ook voor 'beslagen' als je paard gedeeltelijk is beslagen.

4. Hoe lang al op deze manier?

5. Heeft je paard momenteel hoefproblemen?

Meer dan één antwoord is mogelijk.

Kreupelheid Overgevoeligheid
Hoefbevangenheid Hoefkatrolontsteking
Gebrekkige hoefgroei Brokkels en/of scheuren
Rotstraal Andere hoefproblemen

6. Ben je tevreden met je huidige bekapping?

7. Gebruik je op dit moment hoefschoenen?

Ook al gebruik je ze maar af en toe, vul dan toch 'ja' in. Als je ze wel hebt gebruikt maar nu eigenlijk nooit meer gebruikt vul dan 'nee' in.

Beslag

8. Als je paard beslagen is (of was), wat zijn (waren) dan de redenen?

Meer dan één antwoord is mogelijk.

Dat was altijd al zo, geen reden om het te veranderen Vanwege overgevoeligheid tijdens het lopen
Hoefslijtage en/of te langzame hoefgroei Vanwege slechte of zwakke hoeven
Om de stand te corrigeren Vanwege een hoefziekte
Nodig voor de sport die ik beoefen Het klinkt mooier/ziet er mooier uit
Om de gang te verbeteren Om andere redenen

Natuurlijke bekapping

9. Is je paard op natuurlijke/alternatieve wijze bekapt (geweest)?

Als je hier 'nee' op kan antwoorden ben je na deze vraag klaar, druk dan op 'verzenden' onderaan dit formulier.

10a. Heb je zelf je paard op die manier bekapt?

10b. Houd je zelf de hoeven tussentijds bij met rasp/mes?

10c. Hoe heb je dit geleerd?

Alleen als je vraag 10a of 10b met 'ja' hebt beantwoord. Meer dan één antwoord is mogelijk.

Uit een boek of video Via de HoefNatuurlijk cursus
Van mijn hoefsmid/bekapper Van een ander
Via internet Gewoon zelf begonnen
Op een andere manier Ik heb een opleiding gevolgd

10d. Waarom doe je het zelf?

Alleen als je vraag 10a met 'ja' hebt beantwoord. Meer dan één antwoord is mogelijk.

Omdat dit beter is voor de hoeven Omdat ik de hoeven wil trainen
Omdat ik dan niet afhankelijk ben van anderen Omdat er te weinig natuurlijke bekappers zijn
Omdat dit goedkoper is Omdat ik het leuk vind om het zelf te doen

Voorgeschiedenis

11. Was je paard altijd al op deze manier natuurlijk bekapt?

Als je hier 'ja' op kan antwoorden ga dan na deze vraag verder met vraag 18.

12. Was er vooraf sprake van hoefproblemen?

Het gaat hier om hoefproblemen die al bestonden voor je overschakelde op een natuurlijke bekapping. Ook al zijn die hoefproblemen nu nog niet voorbij, kruis ze dan toch aan. Meer dan één antwoord is mogelijk.

Kreupelheid Overgevoeligheid
Hoefbevangenheid Hoefkatrolontsteking
Gebrekkige hoefgroei Brokkels en/of scheuren
Rotstraal Andere hoefproblemen

Overgangsfase

13. Hoe lang was er sprake van een overgangsfase met verhoogde gevoeligheid?

Vul 'nog niet over' in als de verhoogde gevoeligheid nog niet voorbij is. Als je 'nee' kan antwoorden op deze vraag, ga dan verder met vraag 17.

14. Op wat voor ondergronden trad gevoeligheid op?

Meer dan één antwoord is mogelijk.

weidegrond mul zand
zandpaden gladde verharde wegen
onregelmatige verharding grind / losse steentjes

15. Heb je tijdens de overgangsfase hoefschoenen gebruikt?

16. Was tijdens de overgangsfase het paard bruikbaar?

Met bruikbaar bedoelen we of je onbelemmerd het paard kon gebruiken op de manier waarop je je paard wilt gebruiken. Gevoeligheid over grind is bijvoorbeeld niet relevant als je toch niet op grindpaden wilt kunnen rijden. Als je hoefschoenen (hebt) gebruikt, ga dan uit van het gebruik mét hoefschoenen.

Resultaten Natuurlijke Bekapping

17. De resultaten waren:

Het gaat hierbij om de resultaten na de overgangsfase. Is die nog niet voorbij en vind je een eerlijke beoordeling nog niet mogelijk, kruis dan niets aan. Meer dan één antwoord is mogelijk.

Voordelen Nadelen
Betere gezondheid hoeven Hinderlijke (over)gevoeligheid
Minder vaak uitglijden en/of struikelen Vaker uitglijden en/of struikelen
Hogere snelheden Verslechtering van de gangen
Verruiming van de gangen Overmatige hoefslijtage
Beter uithoudingsvermogen Verkeerde afslijting
Andere voordelen Andere nadelen

18. Ben je tevreden over de resultaten?

Het gaat hierbij om de resultaten na de overgangsfase. Is de overgangsfase nog niet voorbij en ben je niet tevreden, vul dan 'weet ik nog niet' in. Als er geen overgangsfase was kun je deze vraag gewoon met 'ja' of 'nee' beantwoorden.

Klaarcontact