Inloggen

Fructaanindex Actuele fructaangehalte van gras

Wat is de fructaan-index?

Fructaan is een stof die hoefbevangenheid kan veroorzaken. Fructaan wordt door gras geproduceerd, en wel in een mate die afhankelijk is van de weersomstandigheden.

De fructaan-index wordt samengesteld aan de hand van de actuele weersinformatie. Hierdoor is gemakkelijk te zien of er een risico op een hoog fructaangehalte bestaat, waardoor je het graastijdstip en de duur van het grazen kan aanpassen.

Deze pagina gaat uitsluitend over de fructaan-index. We raden dringend aan om, voor meer informatie over fructaan zelf, en waarom het gevaarlijk is voor paarden, de pagina over fructaan te raadplegen. Je kan dan beter gebruik maken van de informatie die de fructaan-index biedt.

De kaart

De kaart geeft een indicatie van de mogelijke hoeveelheid fructaan in het gras. De voorspelling wordt gemaakt aan de hand van de temperatuur en de hoeveelheid zonneschijn. Hierbij wordt geen rekening gehouden met factoren als het soort gras, de beschikbaarheid van voedingsstoffen en water.

image

Gebruik de kaart met gezond verstand! Wanneer de omstandigheden erg ongunstig zijn voor het groeien van gras, zoals aanhoudende droogte, of een gebrek aan voedingsstoffen, dan kan het fructaangehalte hoog zijn, ook al voorspelt de fructaan-index op basis van de weersgegevens dat de hoeveelheid fructaan laag is.

Over de gegevens

Plaats
De plaatsen in de tabel zijn gekozen vanwege hun geografische ligging en omdat ze een vliegveld hebben waar de weersomstandigheden voortdurend worden gemeten. Kies de dichtsbijzijnde plaats, woon je ergens tussenin dan kijk je gewoon bij beide plaatsen om te zien welk weertype het meest overeenkomt met je eigen waarneming. Het verschil zal niet groot genoeg zijn om een dramatische verandering van de risicofactor te veroorzaken.
Weer
Het weer is het weertype dat gemeten was op het tijdstip dat in de naastliggende kolom staat. De metingen worden verricht door de meteo-afdelingen van vliegvelden en hebben een hoge betrouwbaarheid. Voor de bepaling van de fructaan-accumulatie is slechts de temperatuur en de hoeveelheid zonneschijn benodigd, dus dit zijn de enige gegevens die we hier weergeven. Voor een uitgebreider weerrapport kun je terecht bij de diverse online weerstations.
Update
De tijd die wordt weergegeven is de tijd waarop de weersomstandigheden daadwerkelijk door het meteo-station zijn gemeten. Indien de tijd afwijkt van de huidige tijd dan betekent dit dat er geen nieuwe meetgegevens beschikbaar waren (server niet bereikbaar, of geen nieuwe meting uitgevoerd, of een technische storing, etc.).
Trend
De trend geeft aan of de hoeveelheid fructaan aan het toenemen dan wel afnemen is. Bij veel zon zal de trend op "toenemen" staan, op een dag na fructaan-accumulatie 's nachts doorgaans op "dalend", maar een en ander is sterk afhankelijk van de temperatuur en de hoeveelheid zonneschijn.
Risico
Het risico kan vier waarden aannemen: laag, gematigd, hoog, zeer hoog. Het risico is afhankelijk van het door het computermodel berekende gehalte aan fructaan. De vier mogelijke waarden zijn gerelateerd aan de hoeveelheid geaccumuleerd fructaan. Wanneer het risico laag is zouden alle paarden moeten kunnen grazen, vooropgesteld dat geen andere factoren (aanhoudende droogte, onderbemesting) het fructaangehalte opdrijven. Wanneer het risico zeer hoog is betekent dit dat volgens het computermodel het fructaangehalte zeer hoog is opgelopen. Zonder twijfel is dit niet het meest gunstige moment om je paard de wei in te laten. De andere waarden zitten er tussenin, en het hangt dan een beetje van het paard af wat je er mee doet. Bij een paard met recidiverende episoden van hoefbevangenheid kun je bij iedere waarde die boven laag uitstijgt beter het grazen beperken, terwijl de meeste paarden bij een gemiddelde waarde nog prima kunnen grazen.

Het algoritme

Het gebruikte algoritme gaat uit van een doorlopend fructaan-verbruik (afhankelijk van de temperatuur), en van een fructaan-productie (afhankelijk van de hoeveeheid zonneschijn, gecorrigeerd voor tijdstip en bewolkingsgraad). Deze twee effecten worden bij elkaar opgeteld en netto komt er een fructaan-verbruik, of een fructaan-accumulatie uit. Dit getal (al dan niet negatief) wordt bij de bestaande fructaan-index opgeteld. Ieder uur wordt de weerssituatie gepeild en de index bijgewerkt.

Fructaan-verbruik

We gaan uit van een fructaan-consumptie die dag en nacht doorgaat, en slechts onderhevig is aan de omgevingstemperatuur.

  • Onder de 5 graden is er geen fructaanverbruik.
  • Wanneer de temperatuur hoger is dan 5 graden wordt fructaan met 1 eenheid per uur verbruikt.
  • Wanneer de temperatuur hoger is dan 10 graden wordt fructaan met 2 eenheden per uur verbruikt.
  • Wanneer de temperatuur hoger is dan 15 graden wordt fructaan met 3 eenheden per uur verbruikt.

Fructaan-accumulatie door fotosynthese

Om de fructaan-accumulatie te berekenen nemen we aan dat het gras fructaan begint te produceren zodra er zonlicht beschikbaar is. Zonlicht is afhankelijk van het tijdstip van de dag, en van de bewolkingsgraad.

  • Bij zware bewolking wordt uitgegaan van een fructaanproductie van 1 eenheid per uur.
  • Bij lichte bewolking wordt uitgegaan van een fructaanproductie van 2 eenheden per uur.
  • Bij onbedekte hemel wordt uitgegaan van een fructaanproductie van 3 eenheden per uur.
  • Bij meer dan 4 uur na zonsopgang en meer dan 4 uur voor zonsondergang wordt de waarde met 1 eenheid per uur verhoogd.

Fructaan-accumulatie door vorst

Er geldt dat er een fructaan-accumulatie plaatsvindt zodra de temperatuur onder de 5 graden komt, deze productie vindt dag en nacht plaats.

  • Bij temperaturen onder de 5 graden wordt uitgegaan van een fructaanproductie van 2 eenheden per uur.

Veelgestelde vragen

Hoe nauwkeurig is de fructaan-index?

De fructaan-index biedt slechts een richtlijn. Het exacte fructaangehalte is onder andere afhankelijk van factoren die niet met de computer te meten zijn, zoals het soort gras, de grondsoort, de beschikbaarheid van voedingsstoffen en dergelijke. Te allen tijde dien je zelf de risico's op de juiste wijze te beoordelen.

De fructaan-index is niet bedoeld om een wetenschappelijk verantwoorde weergave te bieden van de exacte hoeveelheid fructaan in het gras. De bedoeling van deze index is een grove benadering te geven van de kans op een hoog of laag fructaangehalte. De "eenheden per uur" zijn imaginaire waarden waarmee het computermodel rekent, maar die geen relatie bezitten tot een bestaande maat.

Niettemin is rekening gehouden met de diverse variabelen die een rol spelen bij de opbouw of afbraak van het fructaan. We gaan uit van een groei, en daarmee verbruik, van het gras die temperatuursafhankelijk is. Verder houden we rekening met de antivries-werking bij lage temperaturen. De hoeveelheid zonneschijn daarentegen is bepalend voor de hoeveelheid fructaan die wordt geproduceerd. De diverse eenheden zijn zo gekozen dat ze een trend en risicofactor aangeven die overeenkomt met op internet gedocumenteerde situaties.

Kan mijn woonplaats in de tabel worden opgenomen?

Voor de fructaanindex zijn we afhankelijk van bepaalde weersinformatie, zoals de bedekkingsgraad van de wolken. Deze gegevens worden van uur tot uur gemeten door vliegvelden. We zijn dus voor onze informatie afhankelijk van de aanwezigheid van een vliegveld in de betreffende plaats. Verder is het zo dat de fructaanindex geen exacte waarde is maar meer een grove benadering. Als het in Groningen 's nachts heeft gevroren en overdag de zon uitbundig schijnt dan mag je er redelijkerwijs vanuit gaan dat de situatie in Friesland niet volslagen anders is. De meetpunten die in de tabel staan geven een redelijk beeld van de algehele situatie, en de rest moet je zelf bedenken. Overwegingen zijn dan natuurlijk de mate waarin het plaatselijke weer afwijkt van het dichtsbijzijnde meetpunt, de gevoeligheid van je paarden voor fructaan, het soort gras, bemesting, etc. Een extra meetpunt zou aan die situatie weinig veranderen.

Hoe kan het dat de index bij een bepaalde plaats in de tabel fors afwijkt van de andere plaatsen?

De weersgegevens zijn afhankelijk van vliegvelden. De bepaling van de bewolkingsgraad wordt op betere vliegvelden verzorgd door een meteoroloog die naar buiten bekijkt en een inschatting maakt van de bedekkingsgraad. Op kleinere vliegvelden wordt vaak gebruik gemaakt van geautomatiseerde apparatuur. Daar kan het voorkomen dat er in een dichte bewolking toevallig net een gat in de bewolking zit boven de sensor, die dan vrolijk meldt dat het zonnig is. Of omgekeerd. En soms is er een storing en worden de laatste metingen herhaald terwijl de actuele situatie inmiddels is veranderd. Ook hier blijkt dus weer dat de fructaan-index een richtlijn is, maar dat je altijd je eigen verstand moet gebruiken.

In de oude versie van de fructaanindex werd de fructaanwaarde in een getal uitgedrukt. Waarom wordt dat nu niet meer gedaan?

Het getal dat werd gebruikt drukte geen eenheid uit maar was een imaginaire waarde van het gebruikte rekenmodel. Het getal suggereerde een precisie die er niet is. Mensen gingen desondanks op basis van deze waarde beslissingen nemen. De waarde wordt nu niet meer in een getal uitgedrukt maar in een kleurverloop. Dat is inderdaad wat vager, maar de fructaanindex is zelf ook wat "vaag" dus het benadert de werkelijkheid veel beter. De fructaanindex is "vaag" omdat er behalve de bewolkingsgraad (wat op zichzelf al een vage eenheid is) nog allerlei andere vage factoren een rol spelen, zoals bodemsoort, grassoort, bemesting, hoogte van het gras, etc. De fructaanindex is dan ook een vage richtlijn die vooral educatief is bedoeld.

De fructaan-index op je eigen website

Wil je de fructaan-index op je eigen website plaatsen? Dat kan! En het is nog gratis ook.

Tegenprestatie?

Voor niets gaat de zon op. Wat zit hierachter?
Simpel. We willen gewoon dat bekend wordt dat hoefbevangenheid niet zozeer wordt veroorzaakt door het eiwitgehalte maar door een hoog fructaangehalte. Jaarlijks raken nog steeds vele paarden hoefbevangen, ondanks de goedbedoelende moeite die eigenaren nemen door hun paard op een "eiwit-arme wei" te zetten. Door het verstrekken van deze informatie hopen we dat het nu sneller bekend wordt dat je met andere maatregelen veel meer paarden voor hoefbevangenheid kan behoeden.

We verwachten dus geen tegenprestatie. De enige eis die we stellen is dat je de fructaan-index in zijn geheel toont en intact laat.

Hoe werkt het?

Met behulp van onderstaande code wordt automatisch de fructaan-index van onze server opgehaald. Het kost je dus geen dataverkeer, het enige dataverkeer loopt vanaf onze server naar de bezoeker van jouw website. De fructaan-index zal iedere 10 minuten contact opnemen met onze server om te kijken of er nieuwe gegevens zijn.

Inbouwen

Om de fructaan-index op je website in te bouwen kopieer je de onderstaande code uit het witte venster. Hierna open je de HTM of HTML pagina waarop je de fructaan-index wil plaatsen met een tekst-editor zoals Notepad of Kladblok. Daarna plak je de code op de plek waar je de fructaan-index wil hebben en klaar: Je pagina heeft nu een professioneel uitziende Fructaan-index!


Reacties

Naam:
Email:
Tekens over:


Kunnen jullie de plaats Zürich ook op de kaart nemen?
0
0

Ik lees dagelijks deze pagina ik het bijzonder de fructose index. Nu is mijn vraag kunt de fructaanindex ook zo maken dat hij goed op mijniphone kan lezen. Met name het onderste deel (Groningen) kan ik niet zien. Teveel tekst. BVD Henk.
2
-1

Beste,de fructaanindex bij jullie staat volledig groen,De Laminitis app rood.Wat moeten we nu doen?
0
0

Als ik in de app kijk, is de enige die update die in duitsland, brussel en oostende. de rest is van 30 november? best onhandig als je in nederland woont lol
0
0

Waarom staan de tijden van bijwerking er al een paar dagen niet bij?
0
0

Deze site werkt veel minder goed dan de index die jullie eerder hadden. Ook na verversen niet de juiste gegevens, vandaag geeft hij om 14.00 nog aan wat er ergens in de nacht gemeten is. Kan het landkaartje niet gewoon weer de tabel worden zoals eerst, die deed het namelijk altijd.
1
0

Frans Veldman
De nieuwe en oude frunctaanindex werkten hetzelfde. Het enige verschil is de weergave. Voor veel mensen is een kaartje handiger om snel een overzicht te krijgen dan informatie in een tabelvorm. Voor het ophalen en verwerken van de gegevens zijn we afhankelijk van informatie van vliegvelden, soms is die informatie helaas tijdelijk even niet bereikbaar.
0
0

Is het mogelijk om regio oudenbosch/oud gastel toe te voegen. Bv meting van Breda airport? Dat zit in onze hoek?
0
0

Frans Veldman
Er zijn al een paar meetpunten niet al te ver van jouw locatie af. De fructaanindex is een richtlijn, die geeft geen drastisch ander beeld op korte afstand.
0
0

Zou Maastricht opgenomen kunnen worden in de kaart? Daar is ook een vliegveld makkelijk om de weergegevens over te nemen. :)
3
0

Frans Veldman
Maastricht ligt tamelijk dicht bij Luik, en daar hebben we al gegevens van. Ik denk niet dat het weer in Maastricht radicaal anders is dan in Luik.
0
-2

Eindhoven staat al weken op groen, maar de omstandigheden spreken dat tegen. Ook de omliggende meetlocaties spreken dat tegen. Kloppen de gegevens van Eindhoven wel?
0
0

Frans Veldman
Ik zie op het moment niets vreemd, maar we zullen het in de gaten blijven houden!
0
0

Hoi, ik zie inderdaad ook de laatste dagen dat wat Carolien aangeeft. En de hoefnatuurlijk app geeft de laatste dagen smiddags de datum van 30 november aan. We hebben hoefbevangen gevoelige paarden dus gebruiken zowel de app als de site heel vaak. Heel fijn dat hij er is. Dank je wel. Hopelijk worden de problemen opgelost.
1
0

Hoi, ik zie de laatste dagen, en vandaag de hele dag, dat de index niet wordt bijgewerkt, zo lijkt het althans. Er blijft continu staan ; ' bijgewerkt om 00 uur'. De beschrijving klopt ook niet met de actuele weersomstandigheden. Met dit frisse en zeer zonnige voorjaarsweer ben ik heel nieuwsgierig wat de index opgeeft, maar helaas, ik wordt er niet wijzer van. HARTELIJK DANK voor de ontzettend fijne Index, die het de meestal gewoon goed doet. Groeten van een dankbare gebruiker.
4
0

Frans Veldman
De laatste week zijn er soms verbindingsproblemen met de website waarvan we gegevens betrekken. We hopen het probleem inmiddels opgelost te hebben. We houden het in de gaten!
0
0

Is het misschien mogelijk om Lelystad ook toe te voegen?
5
0

Hoe hoog is het risico als het s nachts en overdag tussen de vijf en vijftien graden is maar wel bewolkt? Super bedankt voor het maken van de index en de app!!!
0
0

De fructaanindex werkt al van deze nacht 1.00u niet meer. Kan dit zo snel mogelijk opgelost worden aub?
0
0

Frans Veldman
Als het goed is werkt de fructaanindex nu weer betrouwbaar. Excuses voor de storing!
1
0

Als ik de iframe code toevoeg op mijn (wordpress) website dan laat het alleen de URL zien en niet de afbeelding. Ik kopieer en plak de code rechtstreeks in een HTML box.
0
0

Frans Veldman
Dat betekent dat wordpress de code als "tekst" ziet en niet als "code". Ik ken wordpress niet, maar ik denk dat je even moet navragen /opzoeken hoe je een "code snippet" oid toevoegt aan een pagina.
1
0

De laatste dagen staat er vaak ' bijgewerkt om 00 uur', terwijl het bv al na 12 uur in de middag is bijvoorbeeld. Vanochtend klopte de bijwerktijd wel, maar nu ( 13 uur) staat hij weer zomaar op 00 uur. Is dit op te lossen ? Hartelijk dank in ieder geval. Laat ik voorop stellen dat ik erg blij ben met de index.
3
0

Ilona Kooistra
Dit berichtje zie ik nu pas. Als het goed is, is dit nu opgelost. Laat het maar weten als er nog wat misgaat 😊
1
0

Ilona Kooistra
Belangrijk (staat ook genoemd bovenaan de pagina): Bij de fructaanindex wordt geen rekening gehouden met factoren als het soort gras, de beschikbaarheid van voedingsstoffen en water. Gebruik de kaart met gezond verstand! Wanneer de omstandigheden erg ongunstig zijn voor het groeien van gras, zoals aanhoudende droogte, of een gebrek aan voedingsstoffen, dan kan het fructaangehalte hoog zijn, ook al voorspelt de fructaan-index op basis van de weersgegevens dat de hoeveelheid fructaan laag is.
1
0

contact