Inloggen

Alternatieve stromingen Vergelijk tussen een aantal alternatieve bekappingsmethoden

Deze informatie is een uittreksel uit het multimedia-pakket "Natuurlijk Bekappen".

Alle gangbare natuurlijke-bekappings-stromingen zijn het over het gewenste eindresultaat in grote lijnen eens. Bij een bijeenkomst van natuurlijke hoefsmeden werden de deelnemers gevraagd om een aantal kadaverhoeven te bekappen naar hun ideale model; het eindresultaat was dat de bekapte hoeven er allemaal hetzelfde uitzagen en het onmogelijk was te zien wie welke hoef had bekapt.

Over het gewenste eindresultaat mogen de verschillende stromingen het dan wel eens zijn, maar over hoe je het gewenste eindresultaat het beste kan bereiken lopen de meningen enigzins uiteen. Helaas kun je een hoef (vooral als er een hoefijzer onder heeft gezeten) namelijk niet zomaar in één bekappingsbeurt omtoveren in een natuurlijke hoef. Vooral als er onder de hoef een hoefijzer heeft gezeten is de hoef meestal misvormd, in het gunstigste geval is alleen maar het weefsel verzwakt, door een gebrek aan doorbloeding.

De overgang van beslagen hoef naar een natuurlijke hoef duurt al snel een jaar. Hoe deze overgangsfase zo goed of snel mogelijk te overbruggen is nog steeds onderwerp van discussie. De verschillende stromingen hanteren elk een eigen filosofie.

Over een aantal zaken zijn alle bekappingsmethoden het met elkaar eens:

  • Een paard hoort zoveel mogelijk beweging te krijgen, liefst 24 uur per dag in de wei. (Dit sluit perfect aan op onze eigen visie over Natuurlijke Huisvesting waarover we het op Paard Natuurlijk hebben.)
  • Interactie met soortgenoten, het dekenloos houden, natuurlijke voeding zijn aanvullende voorwaarden.
  • De hoeven horen lage hielen te hebben.

Beschrijving van de stromingen

Een goede beschrijving van de stromingen is moeilijk te geven. Enerzijds omdat sommige stromingen regelmatig aan nieuwe inzichten en onderzoeken worden aangepast, anderzijds omdat de ene bekapper de andere niet is en de interpretatie en toepassing van de stroming varieert per individuele bekapper.

De methode van Dr. Strasser

Dr. Strasser, een dierenarts, heeft deze methode ontwikkeld om zwaar misvormde hoefen te herstellen, hoeven die door andere waren opgegeven, soms na jaren van conventionele behandelmethoden. De filosofie van Dr. Strasser is dat het hoefmechanisme, dat verantwoordelijk is voor de doorbloeding van de hoef, zo snel mogelijk moet worden hersteld. Als de hoef eenmaal een goede toevoer van voedingsstoffen en een goede afvoer van afvalstoffen heeft zal de hoef goed kunnen herstellen. Om dit hoefmechanisme zo snel mogelijk op gang te krijgen worden er enkele tamelijk drastische ingrepen uitgevoerd. Het paard kan geruime tijd zeer gevoelige hoeven hebben. Dr. Strasser zette de paarden op rubber matten tot de hoeven goed genoeg waren hersteld om weer over normale grond te lopen.

De Strasser-methode wordt om bovenstaande redenen door sommigen eigenlijk meer als een medische bekapping dan als een natuurlijke bekapping beschouwd.

Natural Balance van Gene Ovnicek

Deze methode is eveneens ontwikkeld om een paard zo goed mogelijk bruikbaar te houden. Bij deze methode krijgen vooral de stand en vorm van de hoef grote aandacht. Het is vooral geschikt voor paarden die goede hoeven hebben. Een beetje vreemd is wel dat bij Natural Balance toch nog hoefijzers verkrijgbaar zijn. De vraag is dan ook of je dit wel als een natuurlijke bekapping kan beschouwen. De bezwaren van hoefijzers zijn onverminderd van toepassing op de Natural Balance hoefijzers.

De Wild Horse Trim van Jaime Jackson

De "Wild Horse Trim" is de methode van Jaime Jackson, een hoefsmid die betrokken raakte bij een onderzoek naar wilde paarden in Amerika en zijn manier van bekappen daarop heeft gebaseerd. De methode is ontwikkeld om voorheen beslagen paarden van de ijzers af te helpen en de hoeven een vorm te geven die overeenkomt met die van wilde paarden.

White Line, de methode van Pete Ramey

Bij deze methode, die sterk lijkt op de Wild Horse Trim, wordt de nadruk gelegd op het voorkómen van gevoeligheid. De methode is speciaal ontwikkeld om een paard tijdens de overgangsfase bruikbaar te houden en de overgevoeligheid te minimaliseren.

Het motto van Pete Ramey is dat een paard dat zonder overgevoeligheid kan lopen vanzelf meer beweging krijgt, door gebruik door de eigenaar en/of doordat het paard zelf voor meer beweging kiest. En beweging is nou net wat zorgt voor een goede doorbloeding en dus een goed herstel.

Bescherming en herstel van de zogenaamde witte lijn, die verantwoordelijk is voor de binding van het hoefbeen aan de hoornwand heeft de hoogste prioriteit. Als de witte lijn eenmaal stevig genoeg is om het hoefbeen op te tillen wordt de zool vanzelf hol, en krijgt de hoef vanzelf de natuurlijke vorm. Ook het hoefmechanisme werkt dan zoals het hoort.

Onze methode ("Hoef Natuurlijk")

Onze methode is grotendeels gebaseerd op de methode van Pete Ramey, hier en daar aangepast aan de situatie in Nederland, waar de bodem zachter is dan in het werkgebied van Pete Ramey.

Onze eigen ervaringen en die van onze klanten en cursisten hebben aangetoond dat deze manier van bekappen in Nederland, in ons klimaat en met de eisen die wij aan onze paarden stellen, zeer goede resultaten geeft. De methode is bovendien verrassend eenvoudig en goed door paardeneigenaren zelf te leren en toe te passen.

Deze methode wordt uitvoerig beschreven in het multimedia-pakket "Natuurlijk Bekappen".

Vergelijking van de inzichten

Hieronder vind je de meningen van bovengenoemde hoefspecialisten over een aantal onderwerpen.

In de tabel van links naar rechts staan de meningen van Pete Ramey (wild horse trim / white line strategy), Dr. Strasser, en Gene Ovnicek (Natural Balance).

De informatie van Pete Ramey komt uit zijn boek "Making Natural Hoof Care Work for You", informatie van Gene Ovnicek komt van zijn video "Natural Balance Hoof Trimming Common Sense Hoof Care..." en de informatie van Dr. Strasser is van haar boek "A Lifetime of Soundness" en "The Hoofcare Specialist's Handbook: Hoof Orthopedics and Holistic Lameness Rehabilitation".

De mening over het gebruik van hoefijzers
Ramey:
Onnodig. "Ik kan geen enkele situatie meer verzinnen waarin ik hoefijzers nodig zou hebben."

Strasser:
Onnodig. "Het argument "mijn paard loopt niet goed als hij geen hoefijzers heeft" is geen reden om hoefijzers te gebruiken maar om eens te onderzoeken wat de oorzaken zijn dat de hoeven in een dergelijke slechte staat terecht zijn gekomen, en daar wat aan te doen."

Ovnicek:
Verkoopt en market een eigen merk hoefijzers. Hij maakt veel vergelijkingen tussen de afwikkelplek van de hoef en het slijten van een hoefijzer.

Orientatie van het hoefbeen
Ramey:
Parallel met de grond. "Proberen het hoefbeen zo parallel mogelijk met de grond te krijgen zoals de natuur het bedoeld heeft."

Strasser:
Parallel met de grond. "Het hoefbeen is altijd parallel met de grond in een gezonde hoef."

Ovnicek:
Geen commentaar maar hun voorbeelden en tekeningen tonen hoeven met een hoefbeen dat iets schuin loopt.

Hoek van de gehele hoef ten opzichte van de grond
Ramey:
Geen specifieke hoek opgegeven maar de achterhoeven moeten steiler zijn: "op zijn minst 5 graden steiler dan de voorhoeven."

Strasser:
"De voorhoeven hebben een hoek van 45-50 graden, de achterhoeven hebben een hoek van 50-60 graden."

Ovnicek:
Geen specifieke hoeken.

Voet-as en dergelijke
Ramey:
Laat het bekappen niet beinvloeden door voet-assen en dergelijke. Mijn ervaring is dat wanneer de hoef is uitgegroeid naar zijn normale vorm dat hij dan vanzelf de goede voet-as krijgt.

Strasser:
Definieert de juiste voet-as als: "De juiste verhouding is bij een staand paard wanneer je een verticale lijn trekt vanuit de vetlok naar de grond deze de grond raakt op een halve hoeflengte achter de hoefbal."

Ovnicek:
"Voor veel hoefsmeden is het moeilijk te zien wat de juiste hoef-as is en veel hoefsmeden gebruiken verouderde informatie die leidt tot hoefkatrolontsteking."

De juiste haar-lijn
Ramey:
"Paarden die natuurlijk verzorgd worden krijgen een haarlijn die (vanaf de zijkant gezien) in een schuine lijn naar beneden lopen, bijna tot aan de grond als ze een goede hoef hebben gekregen".

Strasser:
"De haar-lijn moet een hoek van 30 graden maken met de grond."

Ovnicek:
Geen commentaar maar alle afbeeldingen tonen een haarlijn die omhoog buigt bij het breedste gedeelte van de hoef.

Natuurlijke verzorging van paarden
Ramey:
In een kudde leven, hooi naar behoefte/keuze, harde ondergrond, zoveel mogelijk bewegingsvrijheid. Is van mening dat de details van de verzorging en de voeding belangrijker zijn voor de hoeven dan de bekapping zelf. "Wanneer de dierentuin een dier uit het wild haalt dan moeten ze een levenswijze en voeding bieden die zo dicht mogelijk met dat van de natuur overeenkomt. De meeste paardenhouders hebben echter geen benul wat natuurlijk is voor een paard."

Strasser:
In een kudde leven, geen dekens gebruiken, 24 uur per dag weidegang, harde ondergrond, zoveel mogelijk bewegingsvrijheid. "Een paard dat natuurlijk leeft, met een open schuilstal, weidegang en in gezelschap van soortgenoten heeft in alle opzichten een betere basis voor een goede gezondheid dan een paard dat op de schadelijke conventionele manier wordt gehouden."

Ovnicek:
Geen commentaar.

Vorm van de steunsels
Ramey:
"Bekap de steunsels zodanig dat ze vanuit de straal gezien recht naar beneden lopen. Ze moeten uitkomen op dezelfde hoogte als de hiel, net iets boven de zool. Wanneer de steunsels op onnatuurlijke manier zijn omgebogen of omgeslagen blijf ze dan op deze manier bekappen, dan worden ze uiteindelijk vanzelf recht."

Strasser:
"Steken nauwelijks boven de zool uit, mogen niet net zo lang worden als de hoefwand, waar ze de straal raken moeten ze 1 cm korter zijn dan de hoefwand".

Ovnicek:
"Rechtop, recht, kleiner wordend naar de punt van de straal."

Hoefmechanisme
Ramey:
Wordt niet met name genoemd maar hij zegt: "De hoef moet hol zijn om de hoef te kunnen laten uitzetten, en daardoor te zorgen voor goede doorbloeding en schokabsorptie".

Strasser:
"De gezonde hoef zet uit wanneer hij gewicht draagt. Als het paard sneller loopt is er meer hoefmechanisme. De wand aan de voorkant deukt een beetje in (doordat het hoefbeen hieraan hangt) en de zijkanten bewegen uit elkaar, het meest bij het breedste deel van de hoef."

Ovnicek:
"Iedereen weet dat de hoef het meest uit elkaar beweegt achter het breedste gedeelte van de hoef. De meeste beweging is bij de haarlijn wanneer de straal de grond raakt. Er is minder beweging bij de grond dan algemeen wordt aangenomen."

De kwartieren
Ramey:
"De kwartieren moeten als het mogelijk is wat uitgehold worden zodat wanneer de hoef op een platte ondergrond staat de kwartieren de grond niet raken. Je mag nooit de kwartieren langer laten dan de hiel en toon, dat veroorzaakt sterke contractie."

Strasser:
"Rasp een kleine uitholling in de kwartieren, dit is nodig om de hoef goed te kunnen laten uitzetten en het hoefmechanisme goed te laten werken."

Ovnicek:
Er wordt geen moeite gedaan om de kwartieren hol te maken.

Welk gedeelte van de hoef moet het eerste landen?
Ramey:
Geen commentaar.

Strasser:
"Tijdens de stap maakt dit niet zoveel uit, maar bij de snellere gangen moeten de hoefballen het eerst de grond raken."

Ovnicek:
"Wilde paarden landen altijd met het achterste gedeelte van de hoef als eerste. Gedomesticeerde paarden met goede hoeven doen dat ook."

Bekappen van de zool
Ramey:
"Het is toegestaan om voorzichtig bij de punt van de straal de zool schoon te raspen zodat je een referentiepunt hebt. We blijven verder van de hele zool af."

Strasser:
"Leg in ieder geval de zool bloot in het gebied naast de straal."

Ovnicek:
Geen referentie. Schraapt de losse en kruimelige gedeelten van de zool af, stopt zodra de zool "wasachtig" wordt.

Hoogte van de hiel
Ramey:
"Heel kort maar dik en stevig. Zo laag mogelijk." Bereikt dit door iedere keer de hoefwand tot aan de wasachtige zool terug te trimmen.

Strasser:
"De hoogte van de hoefballen is 3 tot 4 centimeter."

Ovnicek:
Iets lager dan de achterkant van de straal. Met andere woorden: de straal raakt de grond voor de hielen.

Vergelijking van het bekappen

Hieronder vind je een vergelijking tussen het bekappen a la Strasser en het bekappen volgens Pete Ramey. De informatie is afkomstig van www.barefoothorse.com, de auteur van die website is gecertificeerd Strasser hoofcare specialist geweest maar werkt nu volgens de methode van Pete Ramey.

Om ze snel mogelijk een goed hoefmechanisme te krijgen worden er bij de Strasser trim een aantal ingrepen verricht die het hoefmechanisme moeten bevorderen of zelfs overdrijven:

Strasser
Snij de zool bij om de holle vorm van de natuurlijke hoef na te bootsen. De reden is dat de uitgedunde zool makkelijker meegeeft, waardoor de bodem van de hoefwand makkelijker uit kan zetten wanneer er gewicht op komt; dit verbetert het hoefmechanisme.

Ramey
Laat de zool zijn volledige dikte behouden. De zool wordt beschouwd als een belangrijke structuur die de hoef bij elkaar helpt houden. Hiermee wordt witte lijn verwijding tegengegaan en de binnenkant van de hoef beschermd tegen grondobjecten. In een redelijk gezonde hoef is er reeds voldoende hoefmechanisme; als de zool zijn natuurlijke dikte behoudt voorkom je overgevoeligheid en abscessen. De holle vorm ontstaat vanzelf wanneer de witte lijn is hersteld van de schade die door de hoefijzers is toegebracht.

Strasser
Kort de steunsels zover in dat ze halverwege de straal eindigen. Dit wordt gedaan om samengeknepen hielen sneller uit elkaar te krijgen.

Ramey
Kort de steunsels tot iets boven de zool, maar niet in contact met de grond. De verbinding tussen de steunsels en zool wordt beschouwd als een belangrijk onderdeel van de hiel-structuur; het helpt de hoef zijn vorm te houden wanneer er krachten op worden losgelaten. Het verwijden van de hielen wordt aangemoedigd door de toon in te korten of van een mustang-roll te voorzien zodat de voorwaartse hefboomwerking op de hielen minder wordt.

Strasser
Maak insnedes of "openingssneden" als samengetrokken hielen een gebogen lijn vormen vanaf de punt van de straal tot de buitenkant van de hoefballen. De reden hiervoor is dat de hielen dan sneller wijder worden; dat bevordert het hoefmechanisme.

Ramey
Laat dit soort kunstgrepen achterwege. Afhankelijk van de omstandigheden kan dit leiden tot een verdere versmalling van de hielen of in loslating van de witte lijn omdat er teveel hoefmechanisme ontstaat. Het wijder worden van de hielen wordt aangemoedigd door de toon terug te snijden en/of een mustang-roll aan te brengen zodat de hefboomwerking op de hielen minder wordt.

Strasser
Snij de hielen terug naar een hoogte van 3.5 centimeter. Dit wordt gedaan om het hoefbeen snel weer in een parallelle positie ten opzichte van de grond te krijgen, hetgeen het hoefmechanisme bevordert en de witte lijn in een hoek zet waarbij de mechanische krachten beter kunnen worden verdragen. Als je bij het terugsnijden bloed tegenkomt wordt er gewacht tot de zool nog iets verder is teruggetrokken.

Ramey
Snij de hielen terug tot het niveau van de zool. De reden hiervoor is dat het verder terugsnijden de hoef gevoelig kan maken. De zool trekt zich in de loop van de tijd vanzelf terug waardoor je de hielen steeds iets korter kan bekappen.

Strasser
Bekap de hoef zodanig dat de haarlijn een hoek van 30 graden maakt, de voorkant van de voorhoef een hoek maakt van ongeveer 45 graden en de voorkant van de achterhoef een hoek maakt van ongeveer 55 graden. Dit wordt gedaan om het hoefbeen snel parallel ten opzichte van de grond te krijgen, zodat het hoefmechanisme toeneemt en de krachtverdeling op de witte lijn verbetert.

Ramey
Bekap de hoefwand tot het niveau van de zool, de hoeken veranderen vanzelf langzaam naar de juiste gradatie.

Strasser
Werk de hoefwand af tot hij van onderen vlak is. De reden hiervoor is dat de lange, platte toon het scheenbeen onder een lagere hoek plaatst in hoeven waarbij de hiel te lang was. Een uitstekende toon kan worden teruggesneden met een verticale snede op de plek waar de hoefwand de grond zou moeten raken.

Ramey
Werk de hoefwand af met een mustang-roll naar de binnenkant van de hoefwand. De reden is dat de hoef dan een wat terugliggend afwikkelpunt krijgt, de kans op brokkelen of loslaten van de witte lijn afneemt en de hefboomwerking op de hielen minder wordt zodat ze sneller wijder kunnen worden. Een uitstekende toon kan worden afgerond tot aan de binnenkant van de witte lijn.

Er is één overeenkomst:
Beide bekappingsmethoden maken een boogje in de kwartieren (Strasser "scoop cut"). De reden is dat dit enige beweging in de hoef toelaat in de voor-achter richting waardoor je voorkomt dat de hielen ondergeschoven raken. Bij de wild horse trim wordt dit boogje pas toegepast wanneer de zool iets omhoog is gekomen en er ruimte ontstaat voor het boogje zonder dat je in de zool hoeft te snijden.

contact