Inloggen

Vicieuze cirkels Hoe het van kwaad tot erger gaat

Deze informatie is een uittreksel uit het multimedia-pakket "Natuurlijk Bekappen".

Het is interessant om te zien dat de traditionele bekappingsmethoden nogal eens leiden tot een vicieuze cirkel die uiteindelijk over gaat in een neerwaartse spiraal. We noemen er hier een paar op.

Gevoeligheid

Eén van de argumenten om een paard te beslaan is dat het paard zonder hoefijzers gevoelig loopt. Gek genoeg is gevoeligheid nooit de reden waarom een paard voor de eerste keer wordt beslagen. Pas nadat een paard eenmaal is beslagen gebeuren er "iets" in de hoef waardoor het paard gevoelig wordt na het afnemen van de hoefijzers. Vanaf dat moment wordt de gevoeligheid een (extra) argument om het paard te blijven beslaan. (Waarom dit gebeurt kun je lezen op de pagina Nadelen van hoefijzers.)

  Het is niet moeilijk om hier de cirkel te zien: Hoefijzers veroorzaken gevoeligheid van de hoef, om gevoeligheid te bestrijden worden hoefijzers aangewend...

Uiteindelijk wordt de hoef steeds gevoeliger. Gevoeligheid is echter niet meer dan een symptoom: Net als de meeste soorten pijn betekent het dat er iets is beschadigd. De hoef is ernstig verzwakt.

Gelukkig is dit proces omkeerbaar. Na afname van de hoefijzers zal je in eerste instantie te maken krijgen met een overgangsfase, een periode waarin de hoef moet helen. Deze herstelperiode is gerelateerd aan de hoefgroei; het probleem waarmee je te maken krijgt is dat de witte lijn ernstig is verzwakt en je moet wachten tot er, samen met de nieuwe hoefwand, een nieuwe witte lijn is gegroeid. Meer hierover kun je lezen op onze pagina Overgang naar Natuurlijke Hoeven.

Hoge hielen

Hoge hielen zijn pijnlijk voor het paard. De hielen drukken tijdens grondcontact naar buiten waardoor ze ter hoogte van de hoefballen juist naar binnen drukken. Zeker in combinatie met te lange steunsels zorgt dit voor pijn.

Pijn in de hielen zorgt er voor dat het paard de hielen gaat ontlasten en dus meer de toon zal belasten. De toon zal dan sneller gaan slijten terwijl de hielen... nog wat langer kunnen groeien.

  De cirkel: Hoge hielen veroorzaken pijn in de hielstreek, pijn in de hielstreek zorgt voor ontlasting van de hielen, ontlasting van de hielen zorgt voor minder slijtage in de hielstreek, minder slijtage zorgt voor langere hielen...

Deze cirkel is gelukkig gemakkelijk te doorbreken: Bekap de hielen zodanig dat ze korter zijn en geen pijn meer veroorzaken!

Te hoge hielen kunnen leiden tot Toonlanden en vervolgens Hoefkatrolontsteking. Hoge hielen zorgen voor nog meer problemen: zie Hielhoogte voor meer informatie.

Brokkels en scheuren

Hoefijzers worden vaak gebruikt om brokkelende en scheurende hoeven bij elkaar te houden. In praktisch alle gevallen ontstaan scheuren en brokkels echter omdat de hoefwand te weinig slijtage ondervindt. De hoef probeert de hoefwand aan de gebruikseisen af te stemmen: wanneer de hoefwand veel slijtage ondervindt zal de hoefwand dikker en harder worden, wanneer de hoefwand te lang is zal hij dunner worden en zwakker materiaal voortbrengen. De cirkel begint bij een hoefwand die te lang is geworden en wanneer er eenmaal een hoefijzer onder zit dan zal de hoefwand helemaal geen slijtage meer ondervinden, tussen de bekappingen door te lang worden, en steeds dunner worden. De hoef zal alles uit de kast halen om de te lange hoefwand af te slijten en daarbij steeds gemakkelijk slijtend (lees: zwakker) weefsel produceren.

  De cirkel: Een te langzaam slijtende hoefwand zorgt dat de hoef een steeds dunnere hoefwand gaat produceren, hij gaat scheuren en brokkelen om zichzelf te trimmen, hoefijzers zorgen voor nog minder slijtage-mogelijkheden van de hoef, de hoef gaat een nog zwakkere hoefwand maken...

Deze cirkel is eveneens gemakkelijk te doorbreken: Door de hoefwand kort te houden (tot aan de zool, zie ook Waarop loopt het paard?) en dit wekelijks bij te houden zorg je dat 1) de hoefwand niet meer kan brokkelen, en 2) dat de hoefwand niet meer te lang is en de hoef de geen supergemakkelijk-slijtend materiaal meer gaat produceren en de hoefwand dus dikker en harder zal worden.

Stand-correctie

Stel je bent niet tevreden met de stand van de hoef. (Bij onze manier van bekappen gebruiken we de zool als referentie, en niet de hoef-capsule. Het volgende scenario zal bij ons dus ook niet kunnen voorkomen). De enige manier om de stand te 'corrigeren' is door aan de te korte kant extra hoefwand te laten staan en/of aan de te lange kant wat meer weg te raspen. Wat hierbij vergeten wordt is het zelf-corrigerend vermogen van de hoef: Een kant die (vanuit de hoef gezien) voortdurend te lang is zal steeds langzamer gaan groeien. En wat dacht je dat er gebeurt aan de kant die je korter wilt hebben en waar je 'noodgedwongen' een stuk van de zool weghaalt? Het weghalen van een stuk van de zool wordt door de hoef geregistreerd als 'overmatige slijtage' en de hoef zal daar dan ook sneller gaan groeien (net als steeds een stuk van je huid wegraspen ertoe zal leiden dat je huid daar eelt zal gaan ontwikkelen en dus dikker wordt).

  De cirkel: Door steeds een stuk van de zool weg te raspen gaat de zool daar steeds harder groeien. Hierdoor moet je steeds meer wegraspen. De zool gaat daar dan nog harder groeien... Wie denk je dat het gaat winnen?

De oplossing is soms niet zo eenvoudig. Allereerst moet je je afvragen of de hoef echt wel scheef is (vaak is alleen het uiterlijk scheef) en als de hoef echt scheef staat moet je je afvragen of het wel verstandig is voor de botten om de hoef in een andere stand te forceren. Als je echt iets wilt corrigeren zul je rekening moeten houden met het feit dat al te enthousiaste ingrepen het zelf-corrigerend vermogen van de hoef triggeren waardoor je wordt tegengewerkt. Geleidelijkheid is de sleutel tot succes.

contact