Inloggen

Toelichting Hier vind je de toelichting op de enquête

Deze toelichting hoort bij de Hoef Natuurlijk Enquête die gebruikt wordt voor het verzamelen van de statistische gegevens die op diverse pagina's van deze site gepresenteerd worden.

De ingevoerde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het online samenstellen van de grafieken. Dit gebeurt realtime, geheel automatisch, en vereist geen handmatige betrokkenheid van de makers van .

Betrouwbaarheid

Hoe betrouwbaar zijn de statistische gegevens die op deze website worden getoond?

De betrouwbaarheid hangt voornamelijk af van de betrouwbaarheid van de mensen die de gegevens verstrekken. We hebben geen aanleiding te veronderstellen dat mensen doelbewust misleidende gegevens invoeren, maar invulfouten zijn natuurlijk altijd mogelijk.

Een belangrijk punt is dat je moet beseffen dat de mensen die deze gegevens verstrekken geen doorsnede van de bevolking vertegenwoordigen maar een doorsnede van het -publiek! En we mogen (helaas?) aannemen dat er verschillen zijn tussen de paardeneigenaars in het algemeen en -bezoekers.

De bezoekers van deze website zijn mensen die een meer dan gemiddelde belangstelling vertonen in Natuurlijk Bekappen want anders kwamen ze hier niet. We mogen dus aannemen dat de gegevens ietwat gekleurd zijn naar het Natuurlijk Bekappen toe.

Helaas maar waar is het feit dat veel mensen Natuurlijk Bekappen pas uitproberen als hun paard hoefproblemen heeft gekregen. Je mag dus aannemen dat er op relatief veel mensen zitten die een paard hebben met hoefproblemen. Ook dit zal de gegevens natuurlijk ietwat kleuren.

Dit in het achterhoofd houdende leveren de gegevens natuurlijk een goed overzicht van wat er gaande is op hoefgebied. In veel grafieken maakt het niets uit dat de bezoekers van geen representatie vertegenwoordigen van de doorsnee paardenhouder; de tevredenheid over de diverse alternatieve bekappingen en de duur van de eventuele overgangsfase worden hier bijvoorbeeld niet door beinvloed.

Toelichting grafieken

Hieronder vind je een overzicht met toelichting van de op deze website gebruikte grafieken.

Redenen om het paard te beslaan

Voor deze grafiek zijn de gegevens gebruikt van mensen die hun paard ooit op hoefijzers hadden staan en de mensen die hun paard nog steeds op hoefijzers hebben staan.


Hoefproblemen

Voor deze grafiek zijn de gegevens gebruikt van mensen met een paard dat momenteel hoefproblemen heeft (vraag 5). Als hier niets was opgegeven hebben we de gegevens uit de voorgeschiedenis (vraag 12) gebruikt. Iedereen kon dus per paard maar ייn keer hoefproblemen aanmelden.

Wat we dus laten zien zijn de hoefproblemen die de paarden hadden op het moment dat de enquête werd ingevuld, of de hoefproblemen die de paarden hadden voordat ze natuurlijk bekapt werden maar die nu verholpen zijn.


Welke alternatieve bekapping gebruik je?


Voordelen natuurlijke bekapping

Voor het samenstellen van deze grafiek zijn uitsluitend de gegevens gebruikt van mensen die voorheen een andere bekapping (vraag 11) gebruikten. Als het paard altijd al natuurlijk bekapt was dan kun je natuurlijk niet beoordelen in welk opzicht er verbeteringen zijn opgetreden, nietwaar?


Zelf bekappen

Hier zijn alleen de mensen meegeteld die de hele bekapping zelf uitvoeren.


Hier zijn zowel de mensen geteld die de hele bekapping zelf uitvoeren als de mensen die de hoeven tussentijds bijhouden met de rasp en/of hoefmes.


Overgangsfase
Welk merk hoefschoenen gebruik je?

Uiteraard zijn hier alleen de mensen geteld die hebben aangegeven hoefschoenen te gebruiken.


contact