Inloggen

Fructaanindex Actuele fructaangehalte van gras

Wat is de fructaan-index?

Fructaan is een stof die hoefbevangenheid kan veroorzaken. Fructaan wordt door gras geproduceerd, en wel in een mate die afhankelijk is van de weersomstandigheden.

De fructaan-index wordt samengesteld aan de hand van de actuele weersinformatie. Hierdoor is gemakkelijk te zien of er een risico op een hoog fructaangehalte bestaat, waardoor je het graastijdstip en de duur van het grazen kan aanpassen.

Deze pagina gaat uitsluitend over de fructaan-index. We raden dringend aan om, voor meer informatie over fructaan zelf, en waarom het gevaarlijk is voor paarden, de pagina over fructaan te raadplegen. Je kan dan beter gebruik maken van de informatie die de fructaan-index biedt.

De kaart

De kaart geeft een indicatie van de mogelijke hoeveelheid fructaan in het gras. De voorspelling wordt gemaakt aan de hand van de temperatuur en de hoeveelheid zonneschijn. Hierbij wordt geen rekening gehouden met factoren als het soort gras, de beschikbaarheid van voedingsstoffen en water.

image

Gebruik de kaart met gezond verstand! Wanneer de omstandigheden erg ongunstig zijn voor het groeien van gras, zoals aanhoudende droogte, of een gebrek aan voedingsstoffen, dan kan het fructaangehalte hoog zijn, ook al voorspelt de fructaan-index op basis van de weersgegevens dat de hoeveelheid fructaan laag is.

Over de gegevens

Plaats
De plaatsen in de tabel zijn gekozen vanwege hun geografische ligging en omdat ze een vliegveld hebben waar de weersomstandigheden voortdurend worden gemeten. Kies de dichtsbijzijnde plaats, woon je ergens tussenin dan kijk je gewoon bij beide plaatsen om te zien welk weertype het meest overeenkomt met je eigen waarneming. Het verschil zal niet groot genoeg zijn om een dramatische verandering van de risicofactor te veroorzaken.
Weer
Het weer is het weertype dat gemeten was op het tijdstip dat in de naastliggende kolom staat. De metingen worden verricht door de meteo-afdelingen van vliegvelden en hebben een hoge betrouwbaarheid. Voor de bepaling van de fructaan-accumulatie is slechts de temperatuur en de hoeveelheid zonneschijn benodigd, dus dit zijn de enige gegevens die we hier weergeven. Voor een uitgebreider weerrapport kun je terecht bij de diverse online weerstations.
Update
De tijd die wordt weergegeven is de tijd waarop de weersomstandigheden daadwerkelijk door het meteo-station zijn gemeten. Indien de tijd afwijkt van de huidige tijd dan betekent dit dat er geen nieuwe meetgegevens beschikbaar waren (server niet bereikbaar, of geen nieuwe meting uitgevoerd, of een technische storing, etc.).
Trend
De trend geeft aan of de hoeveelheid fructaan aan het toenemen dan wel afnemen is. Bij veel zon zal de trend op "toenemen" staan, op een dag na fructaan-accumulatie 's nachts doorgaans op "dalend", maar een en ander is sterk afhankelijk van de temperatuur en de hoeveelheid zonneschijn.
Risico
Het risico kan vier waarden aannemen: laag, gematigd, hoog, zeer hoog. Het risico is afhankelijk van het door het computermodel berekende gehalte aan fructaan. De vier mogelijke waarden zijn gerelateerd aan de hoeveelheid geaccumuleerd fructaan. Wanneer het risico laag is zouden alle paarden moeten kunnen grazen, vooropgesteld dat geen andere factoren (aanhoudende droogte, onderbemesting) het fructaangehalte opdrijven. Wanneer het risico zeer hoog is betekent dit dat volgens het computermodel het fructaangehalte zeer hoog is opgelopen. Zonder twijfel is dit niet het meest gunstige moment om je paard de wei in te laten. De andere waarden zitten er tussenin, en het hangt dan een beetje van het paard af wat je er mee doet. Bij een paard met recidiverende episoden van hoefbevangenheid kun je bij iedere waarde die boven laag uitstijgt beter het grazen beperken, terwijl de meeste paarden bij een gemiddelde waarde nog prima kunnen grazen.

Het algoritme

Het gebruikte algoritme gaat uit van een doorlopend fructaan-verbruik (afhankelijk van de temperatuur), en van een fructaan-productie (afhankelijk van de hoeveeheid zonneschijn, gecorrigeerd voor tijdstip en bewolkingsgraad). Deze twee effecten worden bij elkaar opgeteld en netto komt er een fructaan-verbruik, of een fructaan-accumulatie uit. Dit getal (al dan niet negatief) wordt bij de bestaande fructaan-index opgeteld. Ieder uur wordt de weerssituatie gepeild en de index bijgewerkt.

Fructaan-verbruik

We gaan uit van een fructaan-consumptie die dag en nacht doorgaat, en slechts onderhevig is aan de omgevingstemperatuur.

  • Onder de 5 graden is er geen fructaanverbruik.
  • Wanneer de temperatuur hoger is dan 5 graden wordt fructaan met 1 eenheid per uur verbruikt.
  • Wanneer de temperatuur hoger is dan 10 graden wordt fructaan met 2 eenheden per uur verbruikt.
  • Wanneer de temperatuur hoger is dan 15 graden wordt fructaan met 3 eenheden per uur verbruikt.

Fructaan-accumulatie door fotosynthese

Om de fructaan-accumulatie te berekenen nemen we aan dat het gras fructaan begint te produceren zodra er zonlicht beschikbaar is. Zonlicht is afhankelijk van het tijdstip van de dag, en van de bewolkingsgraad.

  • Bij zware bewolking wordt uitgegaan van een fructaanproductie van 1 eenheid per uur.
  • Bij lichte bewolking wordt uitgegaan van een fructaanproductie van 2 eenheden per uur.
  • Bij onbedekte hemel wordt uitgegaan van een fructaanproductie van 3 eenheden per uur.
  • Bij meer dan 4 uur na zonsopgang en meer dan 4 uur voor zonsondergang wordt de waarde met 1 eenheid per uur verhoogd.

Fructaan-accumulatie door vorst

Er geldt dat er een fructaan-accumulatie plaatsvindt zodra de temperatuur onder de 5 graden komt, deze productie vindt dag en nacht plaats.

  • Bij temperaturen onder de 5 graden wordt uitgegaan van een fructaanproductie van 2 eenheden per uur.

Veelgestelde vragen

Hoe nauwkeurig is de fructaan-index?

De fructaan-index biedt slechts een richtlijn. Het exacte fructaangehalte is onder andere afhankelijk van factoren die niet met de computer te meten zijn, zoals het soort gras, de grondsoort, de beschikbaarheid van voedingsstoffen en dergelijke. Te allen tijde dien je zelf de risico's op de juiste wijze te beoordelen.

De fructaan-index is niet bedoeld om een wetenschappelijk verantwoorde weergave te bieden van de exacte hoeveelheid fructaan in het gras. De bedoeling van deze index is een grove benadering te geven van de kans op een hoog of laag fructaangehalte. De "eenheden per uur" zijn imaginaire waarden waarmee het computermodel rekent, maar die geen relatie bezitten tot een bestaande maat.

Niettemin is rekening gehouden met de diverse variabelen die een rol spelen bij de opbouw of afbraak van het fructaan. We gaan uit van een groei, en daarmee verbruik, van het gras die temperatuursafhankelijk is. Verder houden we rekening met de antivries-werking bij lage temperaturen. De hoeveelheid zonneschijn daarentegen is bepalend voor de hoeveelheid fructaan die wordt geproduceerd. De diverse eenheden zijn zo gekozen dat ze een trend en risicofactor aangeven die overeenkomt met op internet gedocumenteerde situaties.

Kan mijn woonplaats in de tabel worden opgenomen?

Voor de fructaanindex zijn we afhankelijk van bepaalde weersinformatie, zoals de bedekkingsgraad van de wolken. Deze gegevens worden van uur tot uur gemeten door vliegvelden. We zijn dus voor onze informatie afhankelijk van de aanwezigheid van een vliegveld in de betreffende plaats. Verder is het zo dat de fructaanindex geen exacte waarde is maar meer een grove benadering. Als het in Groningen 's nachts heeft gevroren en overdag de zon uitbundig schijnt dan mag je er redelijkerwijs vanuit gaan dat de situatie in Friesland niet volslagen anders is. De meetpunten die in de tabel staan geven een redelijk beeld van de algehele situatie, en de rest moet je zelf bedenken. Overwegingen zijn dan natuurlijk de mate waarin het plaatselijke weer afwijkt van het dichtsbijzijnde meetpunt, de gevoeligheid van je paarden voor fructaan, het soort gras, bemesting, etc. Een extra meetpunt zou aan die situatie weinig veranderen.

Hoe kan het dat de index bij een bepaalde plaats in de tabel fors afwijkt van de andere plaatsen?

De weersgegevens zijn afhankelijk van vliegvelden. De bepaling van de bewolkingsgraad wordt op betere vliegvelden verzorgd door een meteoroloog die naar buiten bekijkt en een inschatting maakt van de bedekkingsgraad. Op kleinere vliegvelden wordt vaak gebruik gemaakt van geautomatiseerde apparatuur. Daar kan het voorkomen dat er in een dichte bewolking toevallig net een gat in de bewolking zit boven de sensor, die dan vrolijk meldt dat het zonnig is. Of omgekeerd. En soms is er een storing en worden de laatste metingen herhaald terwijl de actuele situatie inmiddels is veranderd. Ook hier blijkt dus weer dat de fructaan-index een richtlijn is, maar dat je altijd je eigen verstand moet gebruiken.

In de oude versie van de fructaanindex werd de fructaanwaarde in een getal uitgedrukt. Waarom wordt dat nu niet meer gedaan?

Het getal dat werd gebruikt drukte geen eenheid uit maar was een imaginaire waarde van het gebruikte rekenmodel. Het getal suggereerde een precisie die er niet is. Mensen gingen desondanks op basis van deze waarde beslissingen nemen. De waarde wordt nu niet meer in een getal uitgedrukt maar in een kleurverloop. Dat is inderdaad wat vager, maar de fructaanindex is zelf ook wat "vaag" dus het benadert de werkelijkheid veel beter. De fructaanindex is "vaag" omdat er behalve de bewolkingsgraad (wat op zichzelf al een vage eenheid is) nog allerlei andere vage factoren een rol spelen, zoals bodemsoort, grassoort, bemesting, hoogte van het gras, etc. De fructaanindex is dan ook een vage richtlijn die vooral educatief is bedoeld.

De fructaan-index op je eigen website

Wil je de fructaan-index op je eigen website plaatsen? Dat kan! En het is nog gratis ook.

Tegenprestatie?

Voor niets gaat de zon op. Wat zit hierachter?
Simpel. We willen gewoon dat bekend wordt dat hoefbevangenheid niet zozeer wordt veroorzaakt door het eiwitgehalte maar door een hoog fructaangehalte. Jaarlijks raken nog steeds vele paarden hoefbevangen, ondanks de goedbedoelende moeite die eigenaren nemen door hun paard op een "eiwit-arme wei" te zetten. Door het verstrekken van deze informatie hopen we dat het nu sneller bekend wordt dat je met andere maatregelen veel meer paarden voor hoefbevangenheid kan behoeden.

We verwachten dus geen tegenprestatie. De enige eis die we stellen is dat je de fructaan-index in zijn geheel toont en intact laat.

Hoe werkt het?

Met behulp van onderstaande code wordt automatisch de fructaan-index van onze server opgehaald. Het kost je dus geen dataverkeer, het enige dataverkeer loopt vanaf onze server naar de bezoeker van jouw website. De fructaan-index zal iedere 10 minuten contact opnemen met onze server om te kijken of er nieuwe gegevens zijn.

Inbouwen

Om de fructaan-index op je website in te bouwen kopieer je de onderstaande code uit het witte venster. Hierna open je de HTM of HTML pagina waarop je de fructaan-index wil plaatsen met een tekst-editor zoals Notepad of Kladblok. Daarna plak je de code op de plek waar je de fructaan-index wil hebben en klaar: Je pagina heeft nu een professioneel uitziende Fructaan-index!


Reacties

Naam:
Email:
Tekens over:


Is het mogelijk dat beziers in zuid frankrijk of in de buurt daarvan ook gemeten kan worden
0
0

Top dit! Ik lees hierboven dat het elke 10 minuten wordt geüpdatet, maar het is nu 11.39 en de gegevens op het kaartje zijn van circa 10.00. Is de update tijd veranderd?
0
0

Kunnen jullie de plaats Zürich ook op de kaart nemen?
0
0

Ik lees dagelijks deze pagina ik het bijzonder de fructose index. Nu is mijn vraag kunt de fructaanindex ook zo maken dat hij goed op mijniphone kan lezen. Met name het onderste deel (Groningen) kan ik niet zien. Teveel tekst. BVD Henk.
5
-1

Beste,de fructaanindex bij jullie staat volledig groen,De Laminitis app rood.Wat moeten we nu doen?
0
0

Als ik in de app kijk, is de enige die update die in duitsland, brussel en oostende. de rest is van 30 november? best onhandig als je in nederland woont lol
0
0

Waarom staan de tijden van bijwerking er al een paar dagen niet bij?
0
0

Deze site werkt veel minder goed dan de index die jullie eerder hadden. Ook na verversen niet de juiste gegevens, vandaag geeft hij om 14.00 nog aan wat er ergens in de nacht gemeten is. Kan het landkaartje niet gewoon weer de tabel worden zoals eerst, die deed het namelijk altijd.
1
0

Frans Veldman
De nieuwe en oude frunctaanindex werkten hetzelfde. Het enige verschil is de weergave. Voor veel mensen is een kaartje handiger om snel een overzicht te krijgen dan informatie in een tabelvorm. Voor het ophalen en verwerken van de gegevens zijn we afhankelijk van informatie van vliegvelden, soms is die informatie helaas tijdelijk even niet bereikbaar.
0
0

Is het mogelijk om regio oudenbosch/oud gastel toe te voegen. Bv meting van Breda airport? Dat zit in onze hoek?
0
0

Frans Veldman
Er zijn al een paar meetpunten niet al te ver van jouw locatie af. De fructaanindex is een richtlijn, die geeft geen drastisch ander beeld op korte afstand.
0
0

Zou Maastricht opgenomen kunnen worden in de kaart? Daar is ook een vliegveld makkelijk om de weergegevens over te nemen. :)
3
0

Frans Veldman
Maastricht ligt tamelijk dicht bij Luik, en daar hebben we al gegevens van. Ik denk niet dat het weer in Maastricht radicaal anders is dan in Luik.
0
-2

Eindhoven staat al weken op groen, maar de omstandigheden spreken dat tegen. Ook de omliggende meetlocaties spreken dat tegen. Kloppen de gegevens van Eindhoven wel?
0
0

Frans Veldman
Ik zie op het moment niets vreemd, maar we zullen het in de gaten blijven houden!
0
0

Hoi, ik zie inderdaad ook de laatste dagen dat wat Carolien aangeeft. En de hoefnatuurlijk app geeft de laatste dagen smiddags de datum van 30 november aan. We hebben hoefbevangen gevoelige paarden dus gebruiken zowel de app als de site heel vaak. Heel fijn dat hij er is. Dank je wel. Hopelijk worden de problemen opgelost.
1
0

Hoi, ik zie de laatste dagen, en vandaag de hele dag, dat de index niet wordt bijgewerkt, zo lijkt het althans. Er blijft continu staan ; ' bijgewerkt om 00 uur'. De beschrijving klopt ook niet met de actuele weersomstandigheden. Met dit frisse en zeer zonnige voorjaarsweer ben ik heel nieuwsgierig wat de index opgeeft, maar helaas, ik wordt er niet wijzer van. HARTELIJK DANK voor de ontzettend fijne Index, die het de meestal gewoon goed doet. Groeten van een dankbare gebruiker.
4
0

Frans Veldman
De laatste week zijn er soms verbindingsproblemen met de website waarvan we gegevens betrekken. We hopen het probleem inmiddels opgelost te hebben. We houden het in de gaten!
0
0

Is het misschien mogelijk om Lelystad ook toe te voegen?
5
0

Hoe hoog is het risico als het s nachts en overdag tussen de vijf en vijftien graden is maar wel bewolkt? Super bedankt voor het maken van de index en de app!!!
0
0

De fructaanindex werkt al van deze nacht 1.00u niet meer. Kan dit zo snel mogelijk opgelost worden aub?
0
0

Frans Veldman
Als het goed is werkt de fructaanindex nu weer betrouwbaar. Excuses voor de storing!
1
0

Als ik de iframe code toevoeg op mijn (wordpress) website dan laat het alleen de URL zien en niet de afbeelding. Ik kopieer en plak de code rechtstreeks in een HTML box.
0
0

Frans Veldman
Dat betekent dat wordpress de code als "tekst" ziet en niet als "code". Ik ken wordpress niet, maar ik denk dat je even moet navragen /opzoeken hoe je een "code snippet" oid toevoegt aan een pagina.
1
0

De laatste dagen staat er vaak ' bijgewerkt om 00 uur', terwijl het bv al na 12 uur in de middag is bijvoorbeeld. Vanochtend klopte de bijwerktijd wel, maar nu ( 13 uur) staat hij weer zomaar op 00 uur. Is dit op te lossen ? Hartelijk dank in ieder geval. Laat ik voorop stellen dat ik erg blij ben met de index.
3
0

Ilona Kooistra
Dit berichtje zie ik nu pas. Als het goed is, is dit nu opgelost. Laat het maar weten als er nog wat misgaat 😊
1
0

Ilona Kooistra
Belangrijk (staat ook genoemd bovenaan de pagina): Bij de fructaanindex wordt geen rekening gehouden met factoren als het soort gras, de beschikbaarheid van voedingsstoffen en water. Gebruik de kaart met gezond verstand! Wanneer de omstandigheden erg ongunstig zijn voor het groeien van gras, zoals aanhoudende droogte, of een gebrek aan voedingsstoffen, dan kan het fructaangehalte hoog zijn, ook al voorspelt de fructaan-index op basis van de weersgegevens dat de hoeveelheid fructaan laag is.
1
0

Frans Veldman
Sorry, de fructaanindex werkte de afgelopen dagen niet, dit kwam door verstorende informatie van het weerstaton Meppen (DL). Dit weerstation is nu verwijderd. De fructaanindex wordt nu aangepast zodat falende weerstations geen storingen meer kunnen veroorzaken.
3
0

Ik snap de fructaanindex app niet zo. Moet je hem nu vanaf de linkerkant naar rechts naar de voorspelling kijken? Of is de rechterkant de tijd die geweest is en laat het achteraf zien hoe de fructaan is?
0
0

klopt het dat de meter niet werkt??
0
0

Zou Maastricht opgenomen kunnen worden in de kaart? Daar is ook een vliegveld makkelijk om de weergegevens over te nemen. :)
4
0

Mag het venster waarin de uitleg staat als je op de plaatsnaam klikt iets groter? Zie net de laatste regel(s) niet. Of ligt dat aan mijn iPhone? Alvast dank voor de reactie en groetjes.
1
-2

Jammer dat de app zo weinig een update geeft. Ik kijk er meerdere keren per dag op, maar zie om 18.00 nog steeds de info van 6.00 uur
5
-2

Goedemiddag, Bekijk de fructaanindex meerdere keren per dag. Vindt het erg jammer dat er vaak meer dan 3 uur tijdsverschil tussen de updates zit. Andere jaren was dat beduidend minder. Worden de intervallen weer kleiner? Vriendelijke groet, Truus
3
0

Frans Veldman
Volgens mijn informatie zit er maar een uur verschil tussen. Eh, je weet wat UTC achter de tijd betekent? Voor Nederlandse zomertijd moet je daar 2 uur vanaf trekken...
1
0

Frans Veldman
Eh, 2 uur BIJtellen natuurlijk. UTC staat voor "Universal Time Coordinate", een tijd die overal op aarde gelijk is en niet onderhevig is aan zomer- en wintertijd. Weerstations publiceren de tijd in UTC, wij houden dat ook aan.
1
0

Dank je wel Frans. Alleen naar de tijd en niet naar de aanduiding gekeken.
0
0

Hopelijk snel een ios versie voor een app hiervan, heel handig!
6
0

Super blij ben ik met jullie fructaanindex!!!! Maar sinds gisteren doet de app het niet meer :-(
1
0

Volgens mij is weerstation Leeuwarden stuk.. blijft maar zwaarbewolkt rapporteren op een prachtige zonnige dag. Gegevens Leeuwarden wijken al weken teveel af van bijvoorbeeld Groningen
0
0

Dag Frans, al enige maanden volg ik deze pagina als indicatie en dat werkt erg goed. Alle commentaren lezende voelde ik de b enhoefte je even een hart onder de riem te steken: erg attent en behulpzaam dat je deze site hebt geregeld! inderdaad is het een indicatie en vraagt het van paardenbezitters zelf te blijven nadenken en niet jou de schuld te geven als hun paard toch hoefgangen wordt. Dit gezegd hebbende, dank je voor je moeite, gr Edith
6
0

Hoi, Zou een mogelijkheid zijn om weerstation Ell toe te voegen? Zo vaak dat er niets in de buurt ligt wat klopt. Nu ook al 2 dagen mistig en bewolkt hier, terwijl Eindhoven zonnig is.
1
-1

Ha Frans, komt er nog een app voor de iPhone zou erg fijn zijn.
4
0

Spijtig dat de index niet de juiste gegevens geeft zet mijn paard op wei het is groen wat gebeurd er toch zwaar hoefbevangen ik kan niet op deze index vertrouwen
1
-4

Frans Veldman
Er zijn talloze redenen waarom je paard hoefbevangen kan worden, het fructaangehalte is er maar eentje van. En de fructaanindex geeft bovendien een verwachting aan, maar om echt het fructaangehalte van je gras te weten zul je er monsters van naar een laboratorium moeten sturen. De fructaanindex is bedoeld als educatief hulpmiddel.
8
0

Waar om geven juillie geen waardemeer door
0
0

Ik heb het hele voorjaar al amper boven het licht groen uit zien komen terwijl de groei enorm is, vaak laad de index helemaal niet. Vorig jaar hetzelfde euvel en werd er gezegd, zet je paard maar lekker buiten, terwijl dat vaak op een hoog risico moment was. Ik heb gelukkig inmiddels genoeg info opgedaan op Britse laminitus pagina´s om te weten wanneer het wel en niet kan en vertrouw niet meer op de fructaan index.
2
0

Frans Veldman
Als de groei enorm is dan betekent dit dat het fructaan goed wordt opgebruikt om te groeien en er dus juist weinig fructaan in het gras zit. Het grootste gevaar is juist op de momenten dat het gras niet goed kan groeien, door een te lage temperatuur of te weinig water. Geen idee wat de Britse sites hierover zeggen maar ik zou het nog maar eens goed lezen.
0
0

Ik zie ook al 3 dagen dezelde gehaltes helaas
1
-1

Ik vraag me af wanneer de laatste update was, ik zie al 3 dagen dezelfde getallen en tijdstippen
3
0

Loopt meer als 3 uur achter niet erg handig als het kan graag wat vaker bijwerken! En een app voor Apple zou ook leuk zijn!
1
0

Frans Veldman
Helaas kunnen we niet vooruit kijken in de tijd. Hoeveel fructaan er is opgebouwd kunnen we pas weten als dat uur voorbij is. De weersgegevens worden ook slechts een maal per uur gemeten en dan duurt het ook nog even voordat wij deze krijgen. De tijd in de index is overigens UTC, dat is in de zomer 2 uur later dan de Nederlandse zomertijd.
0
0

Waarom loopt de tijd altijd meer dan twee uur achter?
2
0

Frans Veldman
De tijd geven we aan in UTC, dat is 2 uur later dan de Nederlandse zomertijd.
0
0

Is het jullie al gekend dat de index een 'internal error' geeft vandaag?
1
0

Is het ook mogelijk om de regio Enschede toe te voegen? Arnhem en Meppen zijn best een eind uit de richting namelijk om de beoordling op te doen.
0
0

Frans Veldman
De temperatuur en bewolking zal op jouw locatie wel wat schelen maar ook niet zoveel dat er een apart meetpunt voor nodig is. Hoeveel scheelt de temperatuur? Maximaal 3 graden denk ik? Bewolking kan zeer plaatseelijk zijn maar dat los je met een extra meetpunt niet op, tenzij dat meetpunt in je eigen achtertuin staat. Er zijn eigenlijk al teveel meetpunten die zo'n beetje allemaal hetzelfde aangeven...
0
0

Waarom staat de fructaan index niet in de app store van Apple?
2
-2

Waarom verwerken jullie ook geen neerslag gegevens uit de meteo data? Je zou toch kunnen aannemen dat bij lange droogte er ook geen fructaan gebruikt wordt voor groei van gras. Daar maak ik me steeds meer zorgen over en ik zou het fijn vinden als de index rekening houdt met droogtestress.
5
0

Frans Veldman
We hebben er over gedacht om neerslaggegevens te gebruiken in de index maar hoe betrouwbaar zijn die? Als het bij jouw dichtsbijzijnde meetpunt regent kan het best bij jou droog zijn en andersom. Neerslag is vaak zeer plaatselijk. En daarbij speelt de grondsoort ook een grote rol: veengrond blijft veel langer nat dan zandgrond. We denken dan ook dat gebruiken van de neerslaggegevens de index eigenlijk alleen maar vager maakt.
1
0

Regelmatig gebruik ik de fructaanindex. Nu valt mij op dat de grafiek in de app (Rdam) vaak niet overeenkomt met het beschreven algoritme. Een voorbeeld: het algoritme beschrijft dat in koude nachten (<5 graden) geen fructaan verbruikt wordt, maar juist wordt aangemaakt. Op dit moment is het volgens de app 2 graden in R'dam. Ik zou daarom nu een stijging van het fructaangehalte verwachten, maar volgens de app daalt het juist. Is het algoritme gewijzigd? Of gaat er iets mis met de berekening?
0
0

Frans Veldman
Het algoritme werkt iets complexer dan in de beschrijving staat. We proberen het fructaangehalte zo goed mogelijk te benaderen.
0
0

Hallo Frans! Is jullie app al beschikbaar voor iPhone gebruikers? Ik zie ‘m niet in de app store namelijk. Komt ie nog voor iPhone?
8
-1

De index werkt al een tijdje niet meer, zijn er plannen om dit weer op te lossen? Vorig jaar het hele jaar met deze app gewerkt en al een jaar geen hoefbevangenheid bij onze gevoelige merrie, dus zou het heel erg fijn vinden als de app het weer deed!
2
0

App werkt totaal niet
0
0

Kan er een voorspelling worden opgenomen voor de komende uren? En gegevens van vliegveld Zeeland?
0
0

Kan regio Geel (België) er worden bijgezet?
0
0

Man regio Utrecht erbij worden gezet?
0
0

Kan vliegveld Beek (Maastricht) in Limburg worden opgenomen in de index?
2
0

De extreme droogte van nu heeft zeer veel invloed op het fructaangehalte. Langer gras bevat nu veel fructaan aangezien er door de droogte bijna/geen groei meer is. Jammer dat jullie daar niet voor waarschuwen.
0
0

Ik had voor de droogte gemaaid en bemest, dat gras staat nu zo'n 15 cm hoog en groeit dus nog. Ik besprak dit met de veearts en hij zegt me dat ik het beter af kan maaien. Ik zelf betwijfel dat, naar mijn idee is gemaait gras gestresst en bevat meer fructaan dan wanneer ik dit gras nog even door laat groeien. Hoe ver zou ik dit gras nog door moeten laten groeien voordat het overschot aan fructaan, veroorzaakt door de droogte eruit gegroeid is?
0
0

Frans Veldman
Het is erg lastig om in het algemeen daarvoor te waarschuwen. Neerslag is vaak een zeer plaatselijk iets, en zelfs bij deze droogte staat ons gras (op veengrond) er nog fris en groen bij, terwijl een eind verderop (op zandgrond) het gras al lang spontaan veranderd is in hooi. Dus inderdaad weer: de fructaanindex is een educatief hulpmiddel, bedoeld als richtlijn, maar niet als vervanging van eigen waarneming en gezond verstand.
1
-2

Gras is overigens groen Frans, dit gedeelte hebben sinds de droogte geen paarden meer op gestaan. Maar er moet een paard op dat bevangen is geweest dus ik ben wat huiverig, als je me hierover advies zou willen geven, heel erg graag!
2
0

Beste Frans, de app is enkel via google te downloaden en niet via de app store voor iphone, klopt dat?
0
0

Dit is ZO vervelend, om 1800 staat hier de 'actuele' update om 09.55 en de app staat vanaf gisteravond 22.00 op 0.
0
0

'droogte' is zo relatief..... om al enig idee te hebben: weten jullie wat de normale/doorsnee regenbehoefte per week/maand is voor gras? of is er een manier om neerslaghoeveelheid mee in de fructaanindex op te nemen?
2
0

Waar is enschede gebleven?
1
0

Vliegveld Enschede geeft geen meteogegevens meer.
0
-1

De app lijkt weer te werken.
1
0

Kan Kassel er ook nog bij?
0
0

Het bijwerken van de gegevens duurt ontzettend lang. De gegevens zijn nog steeds van 08.55 uur. Hoe is het op dit moment met de fructaanwaardes? Ik snap dat het na de koude nacht gevaarlijk was. Maar is dat nu nog steeds het geval? De oude tabel veranderde toch echt vaker waardoor het fijner was om mee te werken.
0
0

De gepresenteerde tijd is in UTC (universele tijd die wereldwijd gelijk is en onder andere door Nederlandse meteostations wordt gebruikt). UTC loopt 1 uur achter op de Nederlandse wintertijd en 2 uur achter op de Nederlandse zomertijd. Als er staat 07:00 UTC dan is dat dus 09:00 uur Nederlandse tijd.
0
0

fructaan index is niet aanwezig helaas
0
0

Deze index werkt niet! Ik hou hem alle dagen in de gaten, ik heb een paard dar gevoelig is voor hoefbevangenheid. De index geeft de laatste maand praktisch enkel "laag" aan. Mijn paard is nu zwaar hoefbevingen. Waardeloos! Zonder meer.
0
-1

Frans Veldman
Kijk je alleen naar de index of lees je ook de rest van het verhaal? Daar staat dat fructaan behalve van het weer ook afhankelijk is van andere factoren, zoals bemesting en bodemwater, dingen die de fructaanindex niet kan beoordelen. Verder kan een paard ook hoefbevangen raken door totaal andere oorzaken, zoals een infectie. De fructaanindex is een hulpmiddel, meer niet.
1
0

Mijn paard is ook erg gevoelig voor fructaan. Hoe heb je de weidegang opgebouwd, waar woon je ongeveer en hoe lang heeft je paard achter elkaar in de wei gestaan? Opzich is het gek want het was niet warm en er was erg weinig zon.
0
0

Ik woon in Brugge. De fructaanindex gaf altijd "laag risico" aan. Hoefbevangenheid heeft volgens de dierenarts en de hoefsmid meer met eiwitten te maken dan met fructaan. Du is de combinatie warmte en regen een risicofactor.
0
-1

Frans Veldman
Dat verhaal over eiwitten is echt al lang achterhaald hoor. Maar dat zal nog wel wat tientallen jaren blijven hangen bij lieden die zich niet meer bijscholen. Droogte is een belangrijke factor: Als de grond te droog is kan het gras niet snel genoeg groeien om alle fructaan te verbruiken. En dat was de afgelopen periode een belangrijke factor. Lees de tekst bij de fructaanindex en kijk niet alleen naar de plaatjes!
0
-1

Ben heel blij met deze sitepagina. Heel duidelijk. Al iets bekend over wanneer de app beschikbaar is?
0
0

Waar kan ik de app vinden?
0
0

Hai, is er ook een fructaanindex bekend voor Frankrijk?
0
0

Ik kijk vrijwel dagelijks op de fructaanindex omdat dit mij vorig jaar erg goed is bevallen, echter zie ik nu dagelijks een waarde van 0 en stabiel, in bijna heel Nederland. Klopt dit wel? Ik kijk overigens niet op de app, maar wel echt op deze site steeds.
0
0

Frans Veldman
Als het niet al te zonnig is en de temperatuur hoog genoeg is dan wordt al het fructaan verbruikt om te groeien. En dat was inderdaad het geval, dus de index klopte.
2
0

Index doet het niet.
1
0

Het is nu zaterdag 10.52. De laatste melding staat voor Amsterdam er van 16.55. Heeft er iemand een alternatief, want dit werkt zo niet, helemaal niet met de paard opbouw fase.
0
-1

Frans Veldman
Beste Mike, bij mij (en anderen) geeft de fructaanindex wel de actuele waarde aan. Jouw reacties op deze pagina staan er meerdere keren in, alsof je steeds denkt dat je reactie niet geplaatst is. Dat geeft mij het idee geeft dat jouw browser wijzigingen op deze pagina niet goed oppikt. Welke browser gebruik je?
0
0

Sorry voor de dubbele postings. Heb werkelijk geen id hoe dit komt. Ik denk het 1 maal te posten en dan blijkt het er meerdere keren te staan. Wat betreft de fructaan waarde die is regelmatig oud en werkt niet goed in firefox browser en browser op telefoon.
0
0

Zou graag de aanduiding met de cijfers zoals voorheen terug zien. De gekleurde graspollen zeggen me te weinig!
2
0

Frans Veldman
Ik heb in de FAQ (zie hierboven) antwoord gegeven op deze vraag
1
0

Klopt de fructaan-index wel? Ik heb meerdere dagen bekeken op verschillende tijdstippen en hij blijft op laag en stabiel staan...??
0
0

Als je het over de app hebt, die werkt niet.
0
0

Ik kijk op deze pagina en niet de app.
0
0

Ten op zichte van vorig jaar is de index veel minder duidelijk. De eerdere aanduiding met cijfers betreffende het actuele fructaan was veel beter. De site hapert en is niet gerefresht
2
0

Let op refreshtijd is vaak niet actueel.
0
0

Ok er is ineens een refresh geweest, nu klopt de data wel. Is er iets over de app bekent, want is nogal onhandig zo
0
0

Werkt het nou wel of niet want om 17.35 17/4 staat er het volgende voor Amsterdam; Bijgewerkt om 20:55 UTC. 8°C, onbewolkt,
0
0

Ik mis de cijfers! Die geven toch een betere indicatie. Waarom worden die nu weg gelaten?
0
0

Frans Veldman
In de FAQ (zie hierboven) heb ik deze vraag beantwoord.
0
0

Ik ook!
0
0

Ik zit met smart te wachten op de nieuwe app, nu werkt landkaart op website ook niet meer dus heb alleen mijn eigen idee hoe het er met fructaan voor staat. Vind dit erg lastig. Enig idee wanneer de nieuwe app gaat draaien ? Ik vond de cijfers ook erg prettig, vind het toch fijn te weten of het bijv laag gemiddeld of hoog gemiddeld is.
0
0

Die app is/was ideaal. Superduidelijk,het enige nadeel is dat er geen datum bij staat. Dus als hij niet dagelijks wordt bijgewerkt weet je niet zeker met welke dag je te maken heb op de app.
0
0

Ik heb al jaren de Fructaanindex-app op mijn android mobieltje. Gedownload via de google play store. Dit werkte uitstekend. Heel duidelijk met getallen en direct daaronder de uitleg van deze getallen. Helaas wordt de app de laatste tijd niet meer bijgewerkt. Weet Hoefnatuurlijk hier iets van?
0
0

Frans Veldman
De betreffende app is niet van ons. Deze app gebruikte wel onze gegevens maar omdat onze pagina is veranderd snapt ie het niet meer. Geen nood, want binnenkort komen we met onze eigen app. Nog heel even geduld!
2
0

Is deze app er inmiddels al? En zo ja, waar kan ik hem vinden
0
0

De kaart en veel meer stations is heel mooi en dat er een app komt is natuurlijk helemaal super. Maar het belangrijkste klopt nog steeds niet: de beweging van de index is niet in lijn met het algoritme zoals dat omschreven staat op deze pagina. Zo kan er bijvoorbeeld na dagenlange vorst volgens mij geen sprake zijn van een van de lagere niveaus van de index.
0
0

Frans Veldman
Op dagen dat het ook overdag vroor bleef de index hoog. Bij alleen nachtvorst kan de index wel weer wat lager worden. Voor zover ik kan zien werkt de index zoals het hoort.
1
0

Bij veel plaatsen valt net de laatste zin weg, althans bij mijn mobiel (SamsungJ3). Kan hier naar gekeken worden?
0
0

Frans Veldman
Binnenkort hebben we een app met fructaanindex en dan hoef je niet meer op de website te kijken. Die app is speciaal voor mobieltjes gemaakt en werkt daarop veel beter dan de website.
3
0

Kan Kassel ook op de kaart worden opgenomen?
0
-1

Frans Veldman
Er kunnen alleen plaatsen worden gebruikt waar een vliegveld is met een bewolkingswaarneming die via METAR's wordt uitgegeven. Maar we vinden dat de dekking in Nederland nu goed genoeg is.
1
0

Ik vind het juist fantastisch geworden! Je krijg in 1 oogopslag een beeld van Nederland en als je op het station in jouw buurt klikt, zie je het getal ook nog. Fijn dat er nieuwe stations zijn en dat de niet-werkende verwijderd is. Bedankt, blij mee!
1
0

vind hem er niet duidelijk op geworden. Getallen of bewoording is goed te begrijpen. Kleuren lopen te dicht bijelkaar en met lichtinval op scherm niet te volgen
4
-3

Nieuwe index ziet er super uit. Fijn dat de cijfers weer terug zijn en voor iedereen een duidelijke tekst erbij.
4
0

Hoe weet ik hoe het in Nieuwerbrug zit met de Fructaan
0
0

Frans Veldman
Zoek de plaats op die het dichtst in de buurt ligt.
1
0

Hallo, ik heb er ook moeite mee dat de cijfers weg zijn. Een trend is niet meer goed in te schatten (stijgend en gemiddeld kan op de grens van hoog zijn of pas net boven laag zodat je nu bijna ieder uur moet kijken). Je bent tenslotte niet verplicht naar de cijfers te kijken maar ik denk dat velen die de pagina goed kennen dat wel deden. Gematigd is overigens gemiddeld of laag? Bij voorbaat dank.
3
0

Frans Veldman
In de nieuwe frucaan-app gaan we wel "traploze" kleuren gebruiken om het risico aan te duiden. Hoe meer de kleur verschuift naar het rode, hoe hogere het risico wordt ingeschat. Geen misleidende getallen meer maar toch wat meer "tussenstappen" dan we nu hebben. Veel intuitiever, vooral straks op de landkaart waar je in EEN oogopslag kunt zien wat de situatie is bij de meteostations om jou heen.
1
0

Frans Veldman
De cijfers suggereerden een precisie die er niet is. Zoals de hoeveelheid wolken in je omgeving in een exact percentage aanduiden. Dat gaat ook niet maar als je het niet doet dan zijn er mensen die toch echt het verschil willen kunnen zien tussen 52% en 58% bewolking. De fructaanindex maakt oa gebruik van bewolking. Er is dus automatisch een grotere onnauwkeurigheid dan de getallen aangeven. Het risico indelen in laag, matig, hoog of extreem hoog is eigenlijk al zo precies als we het realistisch kunnen doen.
0
0

Graag de cijfers!bieden meer houvast.
6
0

Eerst stond er ook nog een rijtje cijfers achter de kolom "risico". Kon je zien of dat b.v. het risico gemiddeld aan de hoge of lage kant zat. Mis dit nu helaas. Kan dit terug in de index?
7
0

Frans Veldman
Dat getal bleek voor veel mensen ook weer verwarrend, zie de vragen hieronder. Het blijft lastig om het voor iedereen goed te doen... Ik denk er nog even over.
1
-2

Frans Veldman
Binnenkort lanceren we een PaardNatuurlijk app voor mobiele telefoons. Hierin zit ook de fructaanindex, maar dan met extra plaatsen (oa Rotterdam, Leeuwarden, Oostende) en weergave van de plaatselijke fructaangeschiedenis. Hou deze pagina in de gaten voor meer informatie!
5
0

Frans Veldman
De meteodienst van Enschede is niet meer actief. We hebben Enschede nu vervangen door Arnhem (Deelen).
4
0

Kan je ook gegevens van het vliegveld te Oostende verkrijgen en plaatsen?
0
0

Ik keek altijd op deze app en die gaf altijd 0 aan ...toch is mijn paard hoefbevangen geraakt...toch niet heel betrouwbare app en moet jezelf aanvoelen als de nachten kouder worden en het soort gras
3
-4

Wie is de maker van de fructaanindex? Ik zou graag een historie willen zien, zodat ik kan weten wanneer mijn pony hoefbevingen is geworden, en of dit met het gras te maken had, want er zijn nl. meerdere oorzaken voor hoefbevangenheid.
0
0

De app van de fructaanindex, is dat voorspellend of is het actueel? Er staan wel tijden bij maar geen datum.
0
0

Kan Rotterdam er ook bij? daar is ook een vliegveld ;)
1
0

Hey, heel erg blij met jullie appje, maar is er mogelijkheid om meer gebieden in België toe te voegen. Regio Gent en Brugge bv? Alvast bedankt
1
0

Wij zijn er deze zomer achtergekomen dat een shetlander van onze vriendin binnen 3 dagen herstelde van zijn hoefbevangenheid door hem van het weiland te halen en hem naast hooi brandnetels te voeren die een dag gelegen hadden zodat de prik eruit was. Soberen alleen kan ook maar duurt veel langer. Het diertje knapte zienderogen op. Je leest er weinig over, ws niet goed voor de commercie...
4
0

Het is al uren donker en de temperaturen zijn 1 of 2 graden. Hoe kan t dan zijn dat de index niet wijzigt en de trend op stabiel blijft staan? Bij temperaturen onder de 5 graden is er immers geen fructaanverbruik en wordt uitgegaan van een fructaanproductie van 2 eenheden per uur. Dan zou de index toch met 2 per uur moeten stijgen en de trend om stijgend staan.
0
0

Kunnen jullie misschien kijken of de index van amsterdam wel correct is? het is al dagenland dezelfde waarde en dezelfde tijd... Thanks
6
0

Misschien lees ik ontzettend met mijn neus, maar het antwoord heb ik niet kunnen vinden. Wat houd het getal tussen haakjes in?
0
0

Jammer dat Rotterdam er nog steeds niet bij staat. Daar hebben we toch Rotterdam Airport als vliegveld ;-)
0
0

Wat betekent het cijfer na de kolom "risico"?
0
0

Dat zijn volgens mij de eenheden als die 8 of hoger is dan word het gemiddeld. 0 is dus heel laag en 7 tegen gemiddeld aan
0
0

Dit wil ik ook graag weten!
0
0

Super blij met jullie website. Lekker duudelijk en overzichtelijk! Maaaar Leeuwarden heeft een vliegbasis van de luchtmacht. Aangezien friesland behoorlijk kan afwijken van groningen en amsterdam vroeg ik me af of er geen gegevens van vliegbasis leeuwarden gebruikt kan worden voor friesland en ook voor de wadden.
4
0

Voor de iphone btw
0
0

Kan Utrecht er ook bij op de lijst. Ik moet altijd zelf een beetje gaan zitten inschatten wat het dan in mijn regio is door naar meedere plaatsen te gaan kijken
3
0

Hallo, ik volg deze site al een hele tijd, en het is al een tijd duidelijk dat er bij de bepalingen in Enschede iets fout zit. Ik denk dat de zon/bewolkingsmeter verkeerd om zit: hij geeft nu ook zon aan terwijl het bewolkt is! We hebben al eerder aangegeven dat daar iets fout zit, maar toen konden jullie het niet vinden en zouden het bewaken. Kunnen jullie met deze info opnieuw kijken?
0
0

Hoi, zou het niet mogelijk zijn om die frutaan index als app te maken voor op je telefoon. Ik denk dat daar best een markt voor is.
6
0

Die is er al! Per toeval ontdekt
0
0

Graag nog even uitleg:wat betekent /+ of -^,oftewel wat is nu de aanduiding voor laag, gemiddeld,hoog,zeer hoog?
0
-2

Heeft dat te maken met eerder opgebouwde waarden?
1
0

Frans Veldman
Inderdaad. Als het bijvoorbeeld 's nachts kouder is geweest dan is er meer fructaan in het gras, en duurt het langer voordat het verbruikt is.
0
-1

Hoe kan het nou dat de fructaan index in Groningen 20 is en in bijv. Luik 7, terwijl er evenveel zon is en de temperatuur even hoog is?
1
0

Goedendag. Ik mis omgeving Rotterdam een beetje in dit overzicht. Is het misschien mogelijk om deze toe te voegen aan de index? Groetjes!
3
0

Frans Veldman
Je vraag heb ik zojuist beantwoord onder het kopje "veelgestelde vragen".
1
0

Beste, hoe kan je de fructaanindex bepalen in de Belgische Ardennen? Mijn paatd heeft last gehad van hoefbevangenheid en bevindt zich in Manhay.
2
-4

contact