InloggenBookmarks Woordenboek
UitloggenInstellingenForum-hulp!
Warboel
Mix van alle berichten uit alle rubrieken (forum oude stijl)
 
230 berichten
Pagina 4½ van 16
Je leest nu onderwerp "Jakobskruiskruid"
Volg datum > Datum: maandag 24 oktober 2005, 17:3324-10-05 17:33 Nr:35882
Volg auteur > Van: Pieter Pelser Opwaarderen Re:35870
Volg onderwerp > Onderwerp: Re: Jakobskruiskruid Structuur
Pieter Pelser
Homepage
Leiden
Nederland

Jarig op 12-1

40 berichten
sinds 23-10-2005
e m kraak schreef op maandag 24 oktober 2005, 14:09:
>
> Juist. Ik snap het, maar mijn commentaar was ertoe bedoeld je
> te bewegen dit heel luid en duidelijk uit te leggen aangezien
> ik sterk de indruk heb dat het veelvuldig misinterpreteerd
> wordt.

Ik hoop dat ik het nu duidelijker verwoord heb.

>
> Volgens mij is het zo dat wat de studie weergeeft, de
> percentuele verdeling is van het neerkomen van zaadjes in
> afstand gemeten vanaf de moederplant.

De studie presenteerd vooral absolute aantallen. Het enige percentage dat gegeven wordt (voor zover ik dat uit Harper & Wood (1957) begrijp want ik heb wat moeite om Poole & Cairns zelf te pakken te krijgen) is de schatting dat maar 0.5% van de zaden airborn wordt. Maar eigenlijk is dit helemaal niet belangrijk. Deze gegevens lijken mij wetenschappelijk 'sound'. Zeker omdat ze in andere studies bevestigd worden (Sheldon & Burrows, 1973; Van der Meijden & Waals-Kooi, 1979). Natuurlijk zijn er altijd mensen die wetenschappelijke data willen interpreteren zoals ze dat zelf willen, maar toch is er in dit geval maar 1 interpretatie mogelijk: het merendeel van de zaden komt dicht bij de moeder plant terrecht. Dat is ook vanuit een ecologisch oogpunt goed te verklaren, omdat de kans op voor de plant juiste omstandigheden dicht bij de moederplant erg hoog is (de moederplant kon er immers ook groeien).
>
>> In dit licht zijn
>> windsnelheden etc. niet relvant.

>
> Daarin ben ik het niet zonder meer met je eens, en het wordt
> ook niet bewezen in de studie (zie mijn vorig commentaar). De
> studie geeft relatieve resultaten, geen absolute.

Zie mijn commentaar hier boven. De gegevens zijn absoluut (aantallen zaden). Het bewijs dat het merendeel van de zaden dicht bij de moederplant terecht komt is duidelijk: er werden tussen de 120.000 en 327.377 zaden opgevangen binnen de populatie en maar 23 op een afstand van c. 37 meter van de populatie. Hoe kan je dit anders verklaren?

> Als je nu zegt dat Senecio op grond van deze studies een
> duidelijk minder goede windverspreider is dan bijv. Taraxacum
> heb je wél gelijk, doch de praktijk bewijst zichzelf al in hoe
> efficient JKK en aanverwanten zich weten te verspreiden.

Als de stelling dat JKK een zeer goede verspreider is klopt, dan zou deze plant een betere verspreider moeten zijn dan andere plantensoorten die zich op vergelijkbare wijze verspreiden. Dat is niet het geval.


> te adviseren, maar dit soort misinterpretaties komen er helaas
> wel uit voort, en van burelen die beter zouden moeten weten. We
> waren toch bezig de zin van onzin te filteren?
>

Wederom, mensen kunnen iets altijd interpreteren zoals ze dat zelf willen. Dat betekent niet dat de interpretatie juist is. Door zelf de bron van de informatie te checken kan je controleren of je het eens bent met de interpretatie. Precies daarom is de stelling die regelmatig op website en in foldertjes gegeven wordt dat JKK een extreem goede verspreider is waardeloos. Er wordt geen bewijs gegeven of een referentie hiernaar gegeven dat dit zo is. Wetenschappelijke studies, zoals die hierboven aangehaald, laten zelfs zien dat deze stelling teveel eer aan JKK geeft.
Je leest nu onderwerp "Jakobskruiskruid"
Warboel
Mix van alle berichten uit alle rubrieken (forum oude stijl)
 
230 berichten
Pagina 4½ van 16
 InloggenBookmarks Woordenboek
UitloggenInstellingenForum-hulp!

Deelnemers online: 0 verborgen deelnemers.
contact