Fructaanindex Actuele fructaangehalte van gras

Wat is de fructaan-index?

Fructaan is een stof die hoefbevangenheid kan veroorzaken. Fructaan wordt door gras geproduceerd, en wel in een mate die afhankelijk is van de weersomstandigheden.

De fructaan-index wordt samengesteld aan de hand van de actuele weersinformatie. Hierdoor is gemakkelijk te zien of er een risico op een hoog fructaangehalte bestaat, waardoor je het graastijdstip en de duur van het grazen kan aanpassen.

! Deze pagina gaat uitsluitend over de fructaan-index. We raden dringend aan om, voor meer informatie over fructaan zelf, en waarom het gevaarlijk is voor paarden, de pagina over fructaan te raadplegen. Je kan dan beter gebruik maken van de informatie die de fructaan-index biedt.

De kaart

De kaart geeft een indicatie van de mogelijke hoeveelheid fructaan in het gras. De voorspelling wordt gemaakt aan de hand van de temperatuur en de hoeveelheid zonneschijn. Hierbij wordt geen rekening gehouden met factoren als het soort gras, de beschikbaarheid van voedingsstoffen en water.

image

Gebruik de kaart met gezond verstand! Wanneer de omstandigheden erg ongunstig zijn voor het groeien van gras, zoals aanhoudende droogte, of een gebrek aan voedingsstoffen, dan kan het fructaangehalte hoog zijn, ook al voorspelt de fructaan-index op basis van de weersgegevens dat de hoeveelheid fructaan laag is.

Over de gegevens

Plaats
De plaatsen in de tabel zijn gekozen vanwege hun geografische ligging en omdat ze een vliegveld hebben waar de weersomstandigheden voortdurend worden gemeten. Kies de dichtsbijzijnde plaats, woon je ergens tussenin dan kijk je gewoon bij beide plaatsen om te zien welk weertype het meest overeenkomt met je eigen waarneming. Het verschil zal niet groot genoeg zijn om een dramatische verandering van de risicofactor te veroorzaken.
Weer
Het weer is het weertype dat gemeten was op het tijdstip dat in de naastliggende kolom staat. De metingen worden verricht door de meteo-afdelingen van vliegvelden en hebben een hoge betrouwbaarheid. Voor de bepaling van de fructaan-accumulatie is slechts de temperatuur en de hoeveelheid zonneschijn benodigd, dus dit zijn de enige gegevens die we hier weergeven. Voor een uitgebreider weerrapport kun je terecht bij de diverse online weerstations.
Update
De tijd die wordt weergegeven is de tijd waarop de weersomstandigheden daadwerkelijk door het meteo-station zijn gemeten. Indien de tijd afwijkt van de huidige tijd dan betekent dit dat er geen nieuwe meetgegevens beschikbaar waren (server niet bereikbaar, of geen nieuwe meting uitgevoerd, of een technische storing, etc.).
Trend
De trend geeft aan of de hoeveelheid fructaan aan het toenemen dan wel afnemen is. Bij veel zon zal de trend op "toenemen" staan, op een dag na fructaan-accumulatie 's nachts doorgaans op "dalend", maar een en ander is sterk afhankelijk van de temperatuur en de hoeveelheid zonneschijn.
Risico
Het risico kan vier waarden aannemen: laag, gematigd, hoog, zeer hoog. Het risico is afhankelijk van het door het computermodel berekende gehalte aan fructaan. De vier mogelijke waarden zijn gerelateerd aan de hoeveelheid geaccumuleerd fructaan. Wanneer het risico laag is zouden alle paarden moeten kunnen grazen, vooropgesteld dat geen andere factoren (aanhoudende droogte, onderbemesting) het fructaangehalte opdrijven. Wanneer het risico zeer hoog is betekent dit dat volgens het computermodel het fructaangehalte zeer hoog is opgelopen. Zonder twijfel is dit niet het meest gunstige moment om je paard de wei in te laten. De andere waarden zitten er tussenin, en het hangt dan een beetje van het paard af wat je er mee doet. Bij een paard met recidiverende episoden van hoefbevangenheid kun je bij iedere waarde die boven laag uitstijgt beter het grazen beperken, terwijl de meeste paarden bij een gemiddelde waarde nog prima kunnen grazen.

Het algoritme

Het gebruikte algoritme gaat uit van een doorlopend fructaan-verbruik (afhankelijk van de temperatuur), en van een fructaan-productie (afhankelijk van de hoeveeheid zonneschijn, gecorrigeerd voor tijdstip en bewolkingsgraad). Deze twee effecten worden bij elkaar opgeteld en netto komt er een fructaan-verbruik, of een fructaan-accumulatie uit. Dit getal (al dan niet negatief) wordt bij de bestaande fructaan-index opgeteld. Ieder uur wordt de weerssituatie gepeild en de index bijgewerkt.

Fructaan-verbruik

We gaan uit van een fructaan-consumptie die dag en nacht doorgaat, en slechts onderhevig is aan de omgevingstemperatuur.

  • Onder de 5 graden is er geen fructaanverbruik.
  • Wanneer de temperatuur hoger is dan 5 graden wordt fructaan met 1 eenheid per uur verbruikt.
  • Wanneer de temperatuur hoger is dan 10 graden wordt fructaan met 2 eenheden per uur verbruikt.
  • Wanneer de temperatuur hoger is dan 15 graden wordt fructaan met 3 eenheden per uur verbruikt.

Fructaan-accumulatie door fotosynthese

Om de fructaan-accumulatie te berekenen nemen we aan dat het gras fructaan begint te produceren zodra er zonlicht beschikbaar is. Zonlicht is afhankelijk van het tijdstip van de dag, en van de bewolkingsgraad.

  • Bij zware bewolking wordt uitgegaan van een fructaanproductie van 1 eenheid per uur.
  • Bij lichte bewolking wordt uitgegaan van een fructaanproductie van 2 eenheden per uur.
  • Bij onbedekte hemel wordt uitgegaan van een fructaanproductie van 3 eenheden per uur.
  • Bij meer dan 4 uur na zonsopgang en meer dan 4 uur voor zonsondergang wordt de waarde met 1 eenheid per uur verhoogd.

Fructaan-accumulatie door vorst

Er geldt dat er een fructaan-accumulatie plaatsvindt zodra de temperatuur onder de 5 graden komt, deze productie vindt dag en nacht plaats.

  • Bij temperaturen onder de 5 graden wordt uitgegaan van een fructaanproductie van 2 eenheden per uur.

Veelgestelde vragen

? Hoe nauwkeurig is de fructaan-index?
De fructaan-index biedt slechts een richtlijn. Het exacte fructaangehalte is onder andere afhankelijk van factoren die niet met de computer te meten zijn, zoals het soort gras, de grondsoort, de beschikbaarheid van voedingsstoffen en dergelijke. Te allen tijde dien je zelf de risico's op de juiste wijze te beoordelen.
De fructaan-index is niet bedoeld om een wetenschappelijk verantwoorde weergave te bieden van de exacte hoeveelheid fructaan in het gras. De bedoeling van deze index is een grove benadering te geven van de kans op een hoog of laag fructaangehalte. De "eenheden per uur" zijn imaginaire waarden waarmee het computermodel rekent, maar die geen relatie bezitten tot een bestaande maat.
Niettemin is rekening gehouden met de diverse variabelen die een rol spelen bij de opbouw of afbraak van het fructaan. We gaan uit van een groei, en daarmee verbruik, van het gras die temperatuursafhankelijk is. Verder houden we rekening met de antivries-werking bij lage temperaturen. De hoeveelheid zonneschijn daarentegen is bepalend voor de hoeveelheid fructaan die wordt geproduceerd. De diverse eenheden zijn zo gekozen dat ze een trend en risicofactor aangeven die overeenkomt met op internet gedocumenteerde situaties.

? Kan mijn woonplaats in de tabel worden opgenomen?
Voor de fructaanindex zijn we afhankelijk van bepaalde weersinformatie, zoals de bedekkingsgraad van de wolken. Deze gegevens worden van uur tot uur gemeten door vliegvelden. We zijn dus voor onze informatie afhankelijk van de aanwezigheid van een vliegveld in de betreffende plaats. Verder is het zo dat de fructaanindex geen exacte waarde is maar meer een grove benadering. Als het in Groningen 's nachts heeft gevroren en overdag de zon uitbundig schijnt dan mag je er redelijkerwijs vanuit gaan dat de situatie in Friesland niet volslagen anders is. De meetpunten die in de tabel staan geven een redelijk beeld van de algehele situatie, en de rest moet je zelf bedenken. Overwegingen zijn dan natuurlijk de mate waarin het plaatselijke weer afwijkt van het dichtsbijzijnde meetpunt, de gevoeligheid van je paarden voor fructaan, het soort gras, bemesting, etc. Een extra meetpunt zou aan die situatie weinig veranderen.

? Hoe kan het dat de index bij een bepaalde plaats in de tabel fors afwijkt van de andere plaatsen?
De weersgegevens zijn afhankelijk van vliegvelden. De bepaling van de bewolkingsgraad wordt op betere vliegvelden verzorgd door een meteoroloog die naar buiten bekijkt en een inschatting maakt van de bedekkingsgraad. Op kleinere vliegvelden wordt vaak gebruik gemaakt van geautomatiseerde apparatuur. Daar kan het voorkomen dat er in een dichte bewolking toevallig net een gat in de bewolking zit boven de sensor, die dan vrolijk meldt dat het zonnig is. Of omgekeerd. En soms is er een storing en worden de laatste metingen herhaald terwijl de actuele situatie inmiddels is veranderd. Ook hier blijkt dus weer dat de fructaan-index een richtlijn is, maar dat je altijd je eigen verstand moet gebruiken.

De fructaan-index op je eigen website

Wil je de fructaan-index op je eigen website plaatsen? Dat kan! En het is nog gratis ook.

Tegenprestatie?

Voor niets gaat de zon op. Wat zit hierachter?
Simpel. We willen gewoon dat bekend wordt dat hoefbevangenheid niet zozeer wordt veroorzaakt door het eiwitgehalte maar door een hoog fructaangehalte. Jaarlijks raken nog steeds vele paarden hoefbevangen, ondanks de goedbedoelende moeite die eigenaren nemen door hun paard op een "eiwit-arme wei" te zetten. Door het verstrekken van deze informatie hopen we dat het nu sneller bekend wordt dat je met andere maatregelen veel meer paarden voor hoefbevangenheid kan behoeden.

We verwachten dus geen tegenprestatie. De enige eis die we stellen is dat je de fructaan-index in zijn geheel toont en intact laat.

Hoe werkt het?

Met behulp van onderstaande code wordt automatisch de fructaan-index van onze server opgehaald. Het kost je dus geen dataverkeer, het enige dataverkeer loopt vanaf onze server naar de bezoeker van jouw website. De fructaan-index zal iedere 10 minuten contact opnemen met onze server om te kijken of er nieuwe gegevens zijn.

Inbouwen

Om de fructaan-index op je website in te bouwen kopieer je de onderstaande code uit het witte venster. Hierna open je de HTM of HTML pagina waarop je de fructaan-index wil plaatsen met een tekst-editor zoals Notepad of Kladblok. Daarna plak je de code op de plek waar je de fructaan-index wil hebben en klaar: Je pagina heeft nu een professioneel uitziende Fructaan-index!

(Laatst gewijzigd op )

Reacties

Naam:
Tekens over:

Bij veel plaatsen valt net de laatste zin weg, althans bij mijn mobiel (SamsungJ3). Kan hier naar gekeken worden?
0
0

Kan Kassel ook op de kaart worden opgenomen?
0
0

Ik vind het juist fantastisch geworden! Je krijg in 1 oogopslag een beeld van Nederland en als je op het station in jouw buurt klikt, zie je het getal ook nog. Fijn dat er nieuwe stations zijn en dat de niet-werkende verwijderd is. Bedankt, blij mee!
3
0

Ik vind het juist fantastisch geworden! Je krijg in 1 oogopslag een beeld van Nederland en als je op het station in jouw buurt klikt, zie je het getal ook nog. Fijn dat er nieuwe stations zijn en dat de niet-werkende verwijderd is. Bedankt, blij mee!
0
0

vind hem er niet duidelijk op geworden. Getallen of bewoording is goed te begrijpen. Kleuren lopen te dicht bijelkaar en met lichtinval op scherm niet te volgen
4
-3

Nieuwe index ziet er super uit. Fijn dat de cijfers weer terug zijn en voor iedereen een duidelijke tekst erbij.
4
0

Hoe weet ik hoe het in Nieuwerbrug zit met de Fructaan
0
0

Zoek de plaats op die het dichtst in de buurt ligt.
1
0

Hallo, ik heb er ook moeite mee dat de cijfers weg zijn. Een trend is niet meer goed in te schatten (stijgend en gemiddeld kan op de grens van hoog zijn of pas net boven laag zodat je nu bijna ieder uur moet kijken). Je bent tenslotte niet verplicht naar de cijfers te kijken maar ik denk dat velen die de pagina goed kennen dat wel deden. Gematigd is overigens gemiddeld of laag? Bij voorbaat dank.
3
0

Frans Veldman
In de nieuwe frucaan-app gaan we wel "traploze" kleuren gebruiken om het risico aan te duiden. Hoe meer de kleur verschuift naar het rode, hoe hogere het risico wordt ingeschat. Geen misleidende getallen meer maar toch wat meer "tussenstappen" dan we nu hebben. Veel intuitiever, vooral straks op de landkaart waar je in EEN oogopslag kunt zien wat de situatie is bij de meteostations om jou heen.
1
0

Frans Veldman
De cijfers suggereerden een precisie die er niet is. Zoals de hoeveelheid wolken in je omgeving in een exact percentage aanduiden. Dat gaat ook niet maar als je het niet doet dan zijn er mensen die toch echt het verschil willen kunnen zien tussen 52% en 58% bewolking. De fructaanindex maakt oa gebruik van bewolking. Er is dus automatisch een grotere onnauwkeurigheid dan de getallen aangeven. Het risico indelen in laag, matig, hoog of extreem hoog is eigenlijk al zo precies als we het realistisch kunnen doen.
0
0

Graag de cijfers!bieden meer houvast.
6
0

Eerst stond er ook nog een rijtje cijfers achter de kolom "risico". Kon je zien of dat b.v. het risico gemiddeld aan de hoge of lage kant zat. Mis dit nu helaas. Kan dit terug in de index?
7
0

Frans Veldman
Dat getal bleek voor veel mensen ook weer verwarrend, zie de vragen hieronder. Het blijft lastig om het voor iedereen goed te doen... Ik denk er nog even over.
1
-1

Frans Veldman
Binnenkort lanceren we een PaardNatuurlijk app voor mobiele telefoons. Hierin zit ook de fructaanindex, maar dan met extra plaatsen (oa Rotterdam, Leeuwarden, Oostende) en weergave van de plaatselijke fructaangeschiedenis. Hou deze pagina in de gaten voor meer informatie!
5
0

Frans Veldman
De meteodienst van Enschede is niet meer actief. We hebben Enschede nu vervangen door Arnhem (Deelen).
4
0

Kan je ook gegevens van het vliegveld te Oostende verkrijgen en plaatsen?
0
0

Ik keek altijd op deze app en die gaf altijd 0 aan ...toch is mijn paard hoefbevangen geraakt...toch niet heel betrouwbare app en moet jezelf aanvoelen als de nachten kouder worden en het soort gras
3
-3

Wie is de maker van de fructaanindex? Ik zou graag een historie willen zien, zodat ik kan weten wanneer mijn pony hoefbevingen is geworden, en of dit met het gras te maken had, want er zijn nl. meerdere oorzaken voor hoefbevangenheid.
0
0

De app van de fructaanindex, is dat voorspellend of is het actueel? Er staan wel tijden bij maar geen datum.
0
0

Kan Rotterdam er ook bij? daar is ook een vliegveld ;)
0
0

Hey, heel erg blij met jullie appje, maar is er mogelijkheid om meer gebieden in Belgiƫ toe te voegen. Regio Gent en Brugge bv? Alvast bedankt
1
0

Wij zijn er deze zomer achtergekomen dat een shetlander van onze vriendin binnen 3 dagen herstelde van zijn hoefbevangenheid door hem van het weiland te halen en hem naast hooi brandnetels te voeren die een dag gelegen hadden zodat de prik eruit was. Soberen alleen kan ook maar duurt veel langer. Het diertje knapte zienderogen op. Je leest er weinig over, ws niet goed voor de commercie...
3
0

Het is al uren donker en de temperaturen zijn 1 of 2 graden. Hoe kan t dan zijn dat de index niet wijzigt en de trend op stabiel blijft staan? Bij temperaturen onder de 5 graden is er immers geen fructaanverbruik en wordt uitgegaan van een fructaanproductie van 2 eenheden per uur. Dan zou de index toch met 2 per uur moeten stijgen en de trend om stijgend staan.
0
0

Kunnen jullie misschien kijken of de index van amsterdam wel correct is? het is al dagenland dezelfde waarde en dezelfde tijd... Thanks
6
0

Misschien lees ik ontzettend met mijn neus, maar het antwoord heb ik niet kunnen vinden. Wat houd het getal tussen haakjes in?
0
0

Jammer dat Rotterdam er nog steeds niet bij staat. Daar hebben we toch Rotterdam Airport als vliegveld ;-)
0
0

Wat betekent het cijfer na de kolom "risico"?
0
0

Dat zijn volgens mij de eenheden als die 8 of hoger is dan word het gemiddeld. 0 is dus heel laag en 7 tegen gemiddeld aan
0
0

Dit wil ik ook graag weten!
0
0

Super blij met jullie website. Lekker duudelijk en overzichtelijk! Maaaar Leeuwarden heeft een vliegbasis van de luchtmacht. Aangezien friesland behoorlijk kan afwijken van groningen en amsterdam vroeg ik me af of er geen gegevens van vliegbasis leeuwarden gebruikt kan worden voor friesland en ook voor de wadden.
4
0

Voor de iphone btw
0
0

Kan Utrecht er ook bij op de lijst. Ik moet altijd zelf een beetje gaan zitten inschatten wat het dan in mijn regio is door naar meedere plaatsen te gaan kijken
3
0

Hallo, ik volg deze site al een hele tijd, en het is al een tijd duidelijk dat er bij de bepalingen in Enschede iets fout zit. Ik denk dat de zon/bewolkingsmeter verkeerd om zit: hij geeft nu ook zon aan terwijl het bewolkt is! We hebben al eerder aangegeven dat daar iets fout zit, maar toen konden jullie het niet vinden en zouden het bewaken. Kunnen jullie met deze info opnieuw kijken?
0
0

Hoi, zou het niet mogelijk zijn om die frutaan index als app te maken voor op je telefoon. Ik denk dat daar best een markt voor is.
6
0

Die is er al! Per toeval ontdekt
0
0

Graag nog even uitleg:wat betekent /+ of -^,oftewel wat is nu de aanduiding voor laag, gemiddeld,hoog,zeer hoog?
0
0

Heeft dat te maken met eerder opgebouwde waarden?
0
0

Frans Veldman
Inderdaad. Als het bijvoorbeeld 's nachts kouder is geweest dan is er meer fructaan in het gras, en duurt het langer voordat het verbruikt is.
0
0

Hoe kan het nou dat de fructaan index in Groningen 20 is en in bijv. Luik 7, terwijl er evenveel zon is en de temperatuur even hoog is?
0
0

Goedendag. Ik mis omgeving Rotterdam een beetje in dit overzicht. Is het misschien mogelijk om deze toe te voegen aan de index? Groetjes!
3
0

Frans Veldman
Je vraag heb ik zojuist beantwoord onder het kopje "veelgestelde vragen".
1
0

Beste, hoe kan je de fructaanindex bepalen in de Belgische Ardennen? Mijn paatd heeft last gehad van hoefbevangenheid en bevindt zich in Manhay.
1
-3

contact